Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Stichting Vrienden van de Bond van Wapenbroeders

Stichting Vrienden van de Bond van Wapenbroeders
opgericht 13 augustus 2014

 

Doelstelling:

De Stichting heeft als doel het ondersteunen van de vereniging genaamd Bond van Wapenbroeders, onder meer door het verschaffen van of ter beschikking stellen van financiële en/of materiele middelen en het verrichten van wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Kamer van Koophandel

De vestigingsplaats van de stichting is: Scheerweide 22,  7948 NV  Nyeveen

Inschrijfnummer:             6127 9846
RSIN nummer:                   8542 81 873

Bestuur

Voorzitter/2e Penningmeester

J. Hazeu

j_hazeu@hotmail.com

Secretaris 

H. de Vries

hansmdevries@gmail.com

1e Penningmeester

J. Nieuwland

nieuwjan@tiscali.nl

Algemeen Adjunct

A. Kroeseklaas

ad.kroeseklaas@hotmail.com

Diversen:

  1. De Stichting beoordeelt aanvragen die door besturen/afdelingen/commissies/etc. van de Bond van Wapenbroeders (BvW) zijn ingediend bij het Bondsbestuur (BB) van de BvW (of zijn geïnitieerd door voornoemd bestuur) en zijn voorzien van een duidelijke beschrijving van het hoe/waarom/waarvoor. Het basis uitgangspunt van de stichting is dat de aanvraag een project/uitrustingsstuk betreft dat binnen de BvW een landelijke uitstraling heeft of inzetbaar is.

  2. De Stichting maakt iedere 5 jaar een Beleidsplan op voor de komende 5 jaar. Het nu vigerende beleidsplan loopt van 2019 t/m 2023.

  3. De Stichting zal, indien hiervoor aanleiding is, in het verenigingsorgaan van de BvW WAPENBROEDERS, verslag doen van haar werkzaamheden. 

  4. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst met het BB zal het BB op de hoogte worden gehouden van de (financiële) stand van zaken van de Stichting opdat het Bondsbestuur kan inschatten óf en hoe groot eventuele aanvragen om ondersteuning haalbaar (kunnen) zijn.

Beloningsbeleid:

De bestuursleden van de Stichting Vrienden van de Bond van Wapenbroeders (SVvdBvW) voeren hun taak geheel onbezoldigd uit.

Banknummer:

NL 66 INGB 0006 4419 60 t.n.v. St. Vrienden van de BvW

 


Stichting Vrienden van de Bond van Wapenbroeders
Beleidsplan 2019 - 2023

Dit 2e beleidsplan heeft als uitgangspunt de opgedane ervaring in de eerste bestuur periode 2014-2019:

  1. Er wordt gewerkt aan het uitbreiden van de naamsbekendheid van de Stichting bij de besturen van de afdelingen en identiteits- groepen van de Bond van Wapenbroeders.

  2. Door middel van een artikel in het Bondsdorgaan zullen leden en sympathisanten gewezen worden op de mogelijkheid van het opnemen van een legaat in hun wilsbeschikking. 

  3. Het promoten van een halfjaarlijks overleg met het Bondsbestuur van de Bond van Wapenbroeders.

  4. Gelet op de gevorderde leeftijd van enige bestuurders zal worden getracht om jongere bestuurders aan te trekken.

  5. De mogelijkheid te onderzoeken naar financiële bronnen binnen de Nederlandse veteranen populatie.

Vastgesteld in de vergadering van het stichtingsbestuur op 9 mei 2019.

C. van Vliet,
Secretaris.

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e: info@wapenbroeders.nl
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

© 2019 -   Bond van Wapenbroeders;  |  realisatie: Gendi Design i.s.m. Nojz Creatieve Communicatie   |  Alle rechten voorbehouden

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.