Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door Vfonds

s2

Afdeling Roermond / Venlo

Secretaris:

Tel:  06 52062326
E-mail:   bvw.afd.roermond@gmail.com

Rekening:  NL86 INGB 0007 7250 07 

Facebook Afd. Roermond en Venlo: klik hier


In het blad VIA Roermond verscheen op 25 juli 2023 een artikel over de Afdeling Roermond en Venlo: 'Kameraadschap hoog in het vaandel'.2023 07 23 Kameraadschap bij Afd. Roermond en Venlo2

De Bond van Wapenbroeders telt landelijk zo’n 2500 leden. Met een aantal van 126 is de afdeling Roermond/Venlo niet alleen de grootste, maar ook één van de meest actieve binnen de organisatie. Dit jaar viert ze haar 40-jarig bestaan.

“De overkoepelende bond, die over twee jaar haar eeuwfeest viert, werd in 1925 opgericht als vereniging voor iedereen die - in de breedste zin des woords - actief is, of was voor Defensie”, legt Martin Hasebos uit. “Beroepsmilitairen, maar ook burgermedewerkers.” Zelf geniet de Roermondenaar sinds kort van zijn pensioen. Daarvoor was hij ruim veertig jaar werkzaam als geneeskundig officier. Als voorzitter trekt hij, samen met een vijftal anderen, de bestuurlijke kar binnen de afdeling Roermond/Venlo. De volledige tekst is hier te lezen:


 

Zomerfeest Afd. Roermond en Venlo 2024

Op 30 augustus 2024 organiseert Afd. Roermond en Venlo haar zomerfeest. Leden van andere afdelingen Bond van Wapenbroeders zijn uitgenodigd.
Locatie:            Eetcafé Hatenboer 51, 6041 TN Roermond                             
Programma:    13:00 uur      Ontvangst met thee en koffie plus vlaai

Presentatie Kol b.d. Van Dreumel over Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek bij Afd. Roermond en Venlo

Op vrijdag 26 april 2024 was Kol. b.d.  Karel van Dreumel te gast bij de Wapenbroeders, Afdeling Roermond en Venlo voor een lezing over Bronbeek, het tehuis voor veteranen en museum over het koloniaal-militair verleden van Nederland. Na het welkomstwoord van de vicevoorzitter van de Wapenbroeders was het podium voor de spreker van de avond: Kol. b.d. Karel van Dreumel. Na een korte introductie over hemzelf (geboren in Venlo) en zijn loopbaan bij defensie: na zijn dienstplicht heeft hij vervolgens verschillende functies bij defensie vervuld.

Lkol Pascal Limpens over Korps Nationale Reserve bij Afd. Roermond en Venlo

Op vrijdag 22 maart 2024 was Lkol Pascal Limpens te gast bij de Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo om een lezing te geven over het Korps Nationale Reserve (Natres). Na het welkomstwoord van voorzitter Martin Hasebos van de Wapenbroeders kondigde hij de spreker van de avond aan: Lkol Pascal Limpens als Bataljonscommandant van 30 Infanterie Bataljon Bewaken en Beveiligen (Korps Nationale Reserve). Voordat hij het woord aan de gastspreker gaf, overhandigde hij Pascal het Draaginsigne Langdurig Lidmaatschap een oorkonde voor zijn 15-jarig lidmaatschap van de Bond van Wapenbroeders.

Lezing Lkol Bart Bams over Allied Joint Force Command Brunssum bij Afd. Roermond en Venlo

Op vrijdag 16 februari 2024 vond de eerste lezing van het nieuwe jaar plaats in het Generaal Spoor Paviljoen, georganiseerd door de Wapenbroeders afdeling Roermond. Gastspreker was Luitenant Kolonel Bart Bams werkzaam bij JFCBS Brunssum.

Herdenking voor Lance Corporal Eric Harden

Op 26 januari 2024 was een delegatie van de Wapenbroeders, Afdeling Roermond/Venlo met de banierdrager bij de herdenking aanwezig van Royal Army Medical Corps en drager van het VC (Victoria Cross) Eric Harden. De herdenking wordt jaarlijks georganiseerd door het ontvangstcomité Bevrijders Maasbracht-Linne.

Nieuwjaarsreceptie Afd. Roermond en Venlo

De Afdeling Roermond en Venlo werd op 6 januari 2024 vereerd met het bezoek van burgemeester Yolanda Hoogtanders aan de nieuwjaarsreceptie in Partycentrum "De Mert" in Swalmen.

Vele leden maar ook vertegenwoordigers van diverse afdelingen, de Stichting Limburgse Veteranendag, Stichting Nationaal Indië monument en het Veteranencafé Midden Limburg waren gekomen om samen het glas te heffen op een gelukkig en gezond 2024. Ondanks haar drukke schema van deze dag met de uitvaartdienst van oud-bisschop Harrie Smeets en bezoek aan de hoogwater gebieden in de gemeente zag Burgemeester Hoogtanders vergezeld van Wethouder Zwijnenberger die o.a. Culturele instellingen in zijn portefeuille heeft nog kans om ons ter vereren met een bezoek. Met haar aanwezigheid laat de burgemeester zien ons een warm hart toe te dragen.
In zijn nieuwjaar speech blikte de voorzitter terug op het afgelopen jaar en keek vooruit naar het komende jaar.

Naast het benoemen van een aantal hoogtepunten van het afgelopen jaar zoals de viering van ons 40-jarig bestaan was de groei van het aantal leden-donateurs van 118 naar 135 iets waar we allemaal trots op mogen zijn.
Voor het komende jaar staat de agenda al weer vol met activiteiten o.a.:

  • 12 april Bezoek British American Infantry Vehicles bv Nederweert,
  • 5 mei Bevrijdingsontbijt op Munsterplein,
  • Medio mei bezoek Vliegbasis Eindhoven hondensectie DBBO Presentatie, rondleiding en demo,
  • Schieten en beugelen,
  • 8 maal Veteraan vertelt / Thema lezingen.

Als bestuur hebben wij het afgelopen jaar gezien dat het bijwonen van de lezingen ook een sociaal karakter heeft gekregen. Leden maar ook bezoekers ontmoeten elkaar en gesprekken ontstaan spontaan. Daarom heeft het bestuur bij wijze van proef besloten de deuren vanaf de eerste lezing op 16 februari 2024 al om 18:00 uur te openen om ruimte te geven voor de lezing aan deze ontmoetingen en gesprekken.

Aansluitend toostte de voorzitter samen met de burgemeester met ons afdelingsdrankje van onderlinge verbondenheid en kameraadschap het Remunjse op een gelukkig en gezond 2024.

Naar de foto's van dhr. Pim Ermers: >

Nieuwjaarsreceptie Afd. Roermond en Venlo

De Afdeling Roermond en Venlo werd op 6 januari 2024 vereerd met het bezoek van burgemeester Yolanda Hoogtanders aan de nieuwjaarsreceptie in Partycentrum "De Mert" in Swalmen. Vele leden maar ook vertegenwoordigers van diverse afdelingen, de Stichting Limburgse Veteranendag, Stichting Nationaal Indië monument en het

Kerst-in 2023 van Afdeling Roermond en Venlo zeer geslaagd

Op zondagmiddag 17 december 2023 was de Kerst-in van de Wapenbroeders, Afdeling Roermond en Venlo. Zo’n 70 leden met partners waren present op de nieuwe sfeervol aangeklede locatie: Restaurant & Partycentrum “De Mert” in Swalmen. Voorzitter Martin Hasebos heette iedereen welkom; een speciaal woord van welkom ging uit naar de  erevoorzitter dhr. Edwin Jacobs, erelid Hub Aendekerk,  heer Arie van der Lee voorzitter afdeling Ospel en de heer Peter van de Berg voorzitter afdeling Weert.

Lezing Luitenant-Generaal b.d. Leo Beulen bij Afd. Roermond en Venlo

Op vrijdag 24 november 2023 werd de laatste lezing van dit jaar in het Generaal Spoor Paviljoen gehouden, georganiseerd door de Wapenbroeders, Afdeling Roermond. Als gastspreker was Luitenant-generaal b.d. Leo Beulen uitgenodigd. Na een korte introductie ging hij in op de hoofdtaken van Defensie waaronder het verdedigen van het eigen grondgebied en dat van de coalitiepartners, het bevorderen van de (internationale) rechtsorde en stabiliteit en het steunen van de nationale overheid.

Lezing Veteranen Search Team bij Afd. Roermond en Venlo

Op vrijdag 27 oktober 2023  was de heer Bert Kuipers van het Veteranen Search Team, kort VST, te gast bij de Wapenbroeders afdeling Roermond & Venlo. Voorzitter Martin Hasebos heette de bezoekers van harte welkom en bedankte mevrouw Rianne Poell, mede directeur van BS Aan de Roer, voor het beschikbaar stellen van de accommodatie. Tevens dankte hij diegenen die alles hadden klaargezet voor deze presentatie.

Herdenking Oude Kerkhof in Roermond

Op zondag 8 oktober 2023 heeft de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Roermond en Venlo samen met vertegenwoordigers van Joint Force Command Brunssum en met medewerking van de Stichting Oude Kerkhof de jaarlijkse herdenking gehouden van de gesneuvelde Britse en Canadese vliegtuigbemanningen alsmede de Nederlandse verzetsstrijders die daar begraven zijn en de onderduikers welke op 26 en 27 december 1944 werden gefusilleerd  bij de Lüsekamp (Luzenkamp) Elmpterbos.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.