Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door Vfonds

s2

Afdeling Roermond / Venlo

Secretaris:

Tel:  06 52062326
E-mail:   bvw.afd.roermond@gmail.com

Rekening:  NL86 INGB 0007 7250 07 

Facebook Afd. Roermond en Venlo: klik hier


In het blad VIA Roermond verscheen op 25 juli 2023 een artikel over de Afdeling Roermond en Venlo: 'Kameraadschap hoog in het vaandel'.2023 07 23 Kameraadschap bij Afd. Roermond en Venlo2

De Bond van Wapenbroeders telt landelijk zo’n 2500 leden. Met een aantal van 126 is de afdeling Roermond/Venlo niet alleen de grootste, maar ook één van de meest actieve binnen de organisatie. Dit jaar viert ze haar 40-jarig bestaan.

“De overkoepelende bond, die over twee jaar haar eeuwfeest viert, werd in 1925 opgericht als vereniging voor iedereen die - in de breedste zin des woords - actief is, of was voor Defensie”, legt Martin Hasebos uit. “Beroepsmilitairen, maar ook burgermedewerkers.” Zelf geniet de Roermondenaar sinds kort van zijn pensioen. Daarvoor was hij ruim veertig jaar werkzaam als geneeskundig officier. Als voorzitter trekt hij, samen met een vijftal anderen, de bestuurlijke kar binnen de afdeling Roermond/Venlo. De volledige tekst is hier te lezen:


 

Lkol Pascal Limpens over Korps Nationale Reserve bij Afd. Roermond en Venlo

Op vrijdag 22 maart 2024 was Lkol Pascal Limpens te gast bij de Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo om een lezing te geven over het Korps Nationale Reserve (Natres). Na het welkomstwoord van voorzitter Martin Hasebos van de Wapenbroeders kondigde hij de spreker van de avond aan: Lkol Pascal Limpens als Bataljonscommandant van 30 Infanterie Bataljon Bewaken en Beveiligen (Korps Nationale Reserve). Voordat hij het woord aan de gastspreker gaf, overhandigde hij Pascal het Draaginsigne Langdurig Lidmaatschap een oorkonde voor zijn 15-jarig lidmaatschap van de Bond van Wapenbroeders.

Schoolvoorstelling “De Keuze, wat zou jij doen?” in Roermond

Op dinsdag 23 april verzorgd de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ van de Koninklijke Landmacht in samenwerking met de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Roermond en Venlo de schoolvoorstelling “De Keuze, wat zou jij doen?” in theater de Oranjerie Roermond. In een levendige voorstelling met livemuziek en beeldrapportages geeft de show jonge mensen een beeld van het leven van veteranen en hun gezin. 

Lezing Lkol Bart Bams over Allied Joint Force Command Brunssum bij Afd. Roermond en Venlo

Op vrijdag 16 februari 2024 vond de eerste lezing van het nieuwe jaar plaats in het Generaal Spoor Paviljoen, georganiseerd door de Wapenbroeders afdeling Roermond. Gastspreker was Luitenant Kolonel Bart Bams werkzaam bij JFCBS Brunssum.

Herdenking voor Lance Corporal Eric Harden

Op 26 januari 2024 was een delegatie van de Wapenbroeders, Afdeling Roermond/Venlo met de banierdrager bij de herdenking aanwezig van Royal Army Medical Corps en drager van het VC (Victoria Cross) Eric Harden. De herdenking wordt jaarlijks georganiseerd door het ontvangstcomité Bevrijders Maasbracht-Linne.

Nieuwjaarsreceptie Afd. Roermond en Venlo

De Afdeling Roermond en Venlo werd op 6 januari 2024 vereerd met het bezoek van burgemeester Yolanda Hoogtanders aan de nieuwjaarsreceptie in Partycentrum "De Mert" in Swalmen. Vele leden maar ook vertegenwoordigers van diverse afdelingen, de Stichting Limburgse Veteranendag, Stichting Nationaal Indië monument en het

Kerst-in 2023 van Afdeling Roermond en Venlo zeer geslaagd

Op zondagmiddag 17 december 2023 was de Kerst-in van de Wapenbroeders, Afdeling Roermond en Venlo. Zo’n 70 leden met partners waren present op de nieuwe sfeervol aangeklede locatie: Restaurant & Partycentrum “De Mert” in Swalmen. Voorzitter Martin Hasebos heette iedereen welkom; een speciaal woord van welkom ging uit naar de  erevoorzitter dhr. Edwin Jacobs, erelid Hub Aendekerk,  heer Arie van der Lee voorzitter afdeling Ospel en de heer Peter van de Berg voorzitter afdeling Weert.

Lezing Luitenant-Generaal b.d. Leo Beulen bij Afd. Roermond en Venlo

Op vrijdag 24 november 2023 werd de laatste lezing van dit jaar in het Generaal Spoor Paviljoen gehouden, georganiseerd door de Wapenbroeders, Afdeling Roermond. Als gastspreker was Luitenant-generaal b.d. Leo Beulen uitgenodigd. Na een korte introductie ging hij in op de hoofdtaken van Defensie waaronder het verdedigen van het eigen grondgebied en dat van de coalitiepartners, het bevorderen van de (internationale) rechtsorde en stabiliteit en het steunen van de nationale overheid.

Lezing Veteranen Search Team bij Afd. Roermond en Venlo

Op vrijdag 27 oktober 2023  was de heer Bert Kuipers van het Veteranen Search Team, kort VST, te gast bij de Wapenbroeders afdeling Roermond & Venlo. Voorzitter Martin Hasebos heette de bezoekers van harte welkom en bedankte mevrouw Rianne Poell, mede directeur van BS Aan de Roer, voor het beschikbaar stellen van de accommodatie. Tevens dankte hij diegenen die alles hadden klaargezet voor deze presentatie.

Herdenking Oude Kerkhof in Roermond

Op zondag 8 oktober 2023 heeft de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Roermond en Venlo samen met vertegenwoordigers van Joint Force Command Brunssum en met medewerking van de Stichting Oude Kerkhof de jaarlijkse herdenking gehouden van de gesneuvelde Britse en Canadese vliegtuigbemanningen alsmede de Nederlandse verzetsstrijders die daar begraven zijn en de onderduikers welke op 26 en 27 december 1944 werden gefusilleerd  bij de Lüsekamp (Luzenkamp) Elmpterbos.

Afd. Roermond en Venlo te gast bij de Koninklijke Marechaussee Maastricht

Op vrijdag 22 september 2023 heeft de Bond van Wapenbroeders afdeling Roermond/Venlo een bezoek gebracht aan de Koninklijke Marechaussee bij Maastricht Airport. Er hadden zich 39 belangstellende opgegeven voor deze interessante excursie. De gasten werden welkom geheten door Richard Kusters van de KMAR. Na de ontvangst met koffie en vlaai werd er een presentatie gehouden over de taken, de organisatie en het materieel van de Marechaussee.

Beugelnieuws van de Afd. Roermond en Venlo

Het was weer een fijne beugel- contactmiddag op Camping Geelenhoof in Kelpen-Oler op woensdagmiddag 20 september 2023, die begon met een bakkie koffie/ thee voor 12 beugelaars en een kaartster. Zoals altijd passeerden allereerst het laatste nieuws en de nieuwste grappen. Door vakantie en werk waren er helaas 6 afmeldingen, maar dat kon de pret niet drukken. Iedere maand kijken we ernaar uit om te beugelen en te kaarten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.