Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Afdeling Roermond / Venlo

Secretaris:

Tel:  06 52062326
E-mail:   bvw.afd.roermond@gmail.com

Rekening:  NL86 INGB 0007 7250 07 

Facebook Afd. Roermond en Venlo: klik hier

 

Afd. Roermond en Venlo neemt deel aan de putkaarsenprocessie in Roermond

De Stadsprocessie, ook wel putkaarsenprocessie genoemd, vertrok op zaterdag 13 mei aan het begin van de avond vanaf het centrum van Roermond naar de Kapel in ‘t Zand. Aan deze processie nam ook een aantal Wapenbroeders deel. Zelfs de Bondsbanier was hierbij aanwezig.

Themalezing door Math Goossens, BNMO Afd. Limburg bij Afd. Roermond en Venlo

Op vrijdagavond 28 april 2023 heeft de voorzitter van de Afdeling Roermond en Venlo, dhr. Martin Hasebos, samen met de voorzitter van de Afdeling Weert, dhr.  Peter van de Berg en de secretaris dhr. Peter William Schreuders van de Afdeling Weert onze spreker Math Goossens van de BNMO, Afdeling Limburg voorafgaande aan zijn lezing in het zonnetje gezet naar aanleiding van zijn benoeming tot "Ridder in de Orde van Oranje Nassau".

Koninklijke onderscheiding voor Jan Litjens, Afd. Roermond en Venlo

Op 26 april 2023 heeft Jan Litjens, lid van de Afd. Roermond en Venlo, uit handen van waarnemend burgemeester Onno Hoes de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau mogen ontvangen. Een prachtige en terechte waardering voor zijn jarenlange intensieve ondersteuning door informatieverstrekking aan nabestaanden van omgekomen militairen; 

Presentatie “Een Veteraan Vertelt” Patriot-vuureenheid in Slowakije ‘ready to fire’ bij Afd. Roermond en Venlo

Op vrijdag 24 maart 2023 was de tweede lezing in het Generaal Spoor Paviljoen te Roermond. Aoo Wil aan de Boom deelde zijn ervaringen als stafonderofficier Force Protection van het eerste detachement van het Patriot-luchtverdedigingssysteem dat gestationeerd was in Centraal-Slowakije.

Eerbetoon bij graf Edwin Bray Booth in Margraten / Inventarisatie Memorial Day 2023

Het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland heeft het graf van Edwin Bray Booth op de Amerikaanse Militaire begraafplaats in Margraten geadopteerd. Op 24 maart 2023 hebben Guido Beekwilder, lid van Afd. Roermond en Venlo met zijn zoon Timo  een bezoek gebracht aan het graf van Edwin Bray Booth, die op 24 maart 1945, dus 78 jaar geleden is gesneuveld en vervolgens begraven is te Margraten.  Zij hebben daar bloemen gelegd en een groet gebracht.

Algemene Ledenvergadering Afd. Roermond en Venlo

Op vrijdag 10 maart 2023 was de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Afdeling Roermond en Venlo in het Gen. Spoorpaviljoen te Roermond. 27 leden hadden de presentielijst getekend. Na het welkomstwoord van de voorzitter a.i. Martin Hasebos werd er een minuut stilte in acht genomen om de overleden leden te herdenken en de slachtsoffers van de oorlog in de Oekraïne.

Presentatie Lkol Rob Sommers over rol Inspecteur Generaal der Krijgsmacht bij Afd. Roermond en Venlo

Op vrijdag 24 februari 2023 vond de eerste lezing van het nieuwe jaar plaats in het Generaal het Generaal Spoor Paviljoen  te Roermond. Het was de eer aan Lkol Rob Sommers om het lezingen seizoen te openen met een presentatie over de Rol van de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht (IGK).

Zeer geslaagde Kerst-in van de Wapenbroeders Afdeling Roermond en Venlo

Zondagmiddag 18 december 2022 verzamelden zich, na een onderbreking wegens corona, zo’n 50 leden van de Wapenbroeders van de Afdeling Roermond en Venlo voor de Kerst-in bij Café de Ster te Maasniel. Het was een zeer geslaagde middag met als een van de hoogtepunten de uitreiking van de Bondsmedaille aan dhr. Pim Ermers

De nieuwe voorzitter a.i. Martin Hasebos heette iedereen welkom, waarbij een speciaal woord van welkom uitging naar de  Bondssecretaris dhr. Klaas Orsel, erevoorzitter dhr. Edwin Jacobsz en dhr. Arie van der Lee voorzitter Afdeling Ospel. Hierna werd 1 minute stilte in acht genomen voor de dit jaar overleden leden van de afdeling en de slachtoffers van de Russische invasie in de Oekraïne.

Presentatie rol van Roermond in de laatste oorlogsmaanden door Hugo Levels en Eric Munnicks

Op vrijdag 25 november 2022 gaven de heren Hugo Levels en Eric Munnicks een lezing met als titel  “de rol van Roermond in de laatste oorlogsmaanden van september 1944 t/m maart 1945”. Voor deze interessante lezing  in het Generaal Spoor Paviljoen hadden zich meer dan 40 belangstellenden gemeld; leden en niet leden van de Wapenbroeders afdeling Roermond.

Na een welkom door voorzitter a.i. Martin Hasebos stelde het duo Levels en Munnicks zich voor. Beide mannen hebben inmiddels meer dan 40 jaar onderzoek gedaan naar de gebeurtenissen gedurende WO2 en de naoorlogse periode in Limburg en de aangrenzende gebieden.

Jaarlijkse Herdenking Britse en Canadese vliegtuigbemanningsleden in Roermond

Op zondag 9 oktober 2022 heeft de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Roermond en Venlo samen met vertegenwoordigers van Joint Force Command Brunssum en met medewerking van de Stichting Oude Kerkhof de jaarlijkse herdenking gehouden van de gesneuvelde Britse en Canadese vliegtuigbemanningen alsmede de Nederlandse verzetsstrijders en verschillende omgekomen Nederlandse militairen, die daar begraven zijn. De ceremonie begon in de prachtige bedevaartkapel “Kapel in ’t Zand” vlak bij het Oude Kerkhof.

Op zondagmiddag verwelkomde oud voorzitter van de Wapenbroeders,  Lt.Kol. (b.d.) Math Weijers op deze mooie locatie de Burgemeester van Roermond Mevrouw Donders- de Leest en er was een warm welkom voor de gasten van Joint Force Command Brunssum o.a. Cdr Simon Goldsmith, Col Paul Williams, Col Marco Zeemeijer met echtgenotes en Sgt Major Bev Cornell met haar crew.

Een veteraan vertelt met Martin Hasebos bij Afd. Roermond en Venlo

Eripiendo Victoriar Prosum, of te wel “Al Helpende dien ik de Overwinning”. Dit was de openingstekst van de eerste sheet van de lezing die Lkol. Gnk Martin Hasebos presenteerde aan het begin van de avond op 30 september 2022. In de loop van de avond werd duidelijk dat dit een zeer treffende uitspraak was.

Martin beschreef kort zijn levensloop en de loopbaan bij Defensie. Momenteel werkt hij als Project Officier Gezondheidszorg bij de Inspectie Militaire Gezondheidszorg.  Hij schilderde het Operationeel Gezondheidszorgssysteem bij Defensie, de geneeskundige tijdslijnen en tijdslimieten bij de hulp aan patiënten en hoe de gezondheidszorg georganiseerd is. De presentatie werd verhelderd met sheets en diagrammen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.