Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door Vfonds

foto: Min. van Defensie

wapenbroeders_mindef_08
wapenbroeders_mindef_01
wapenbroeders_mindef_09
wapenbroeders_mindef_11
previous arrow
next arrow

Wie zijn wij?

Wapenbroeders LOGOv2 200pxDe Bond van Wapenbroeders is de oudste en de grootste landelijke algemene vereniging van oud-militairen en actief dienende militairen van de Nederlandse Krijgsmacht, alsmede van burgerpersoneel en ex-burgerpersoneel van Defensie. De kleine overgebleven groep van verzetslieden en opvarenden van de Koopvaardij, die in de Tweede Wereldoorlog onder Nederlandse of geallieerde vlag hebben gevaren, kunnen eveneens lid worden van de Bond van Wapenbroeders.

De Bond van Wapenbroeders is een democratische vereniging waarin de leden op de Algemene Ledenvergadering het laatste woord hebben.

U kunt zich aanmelden als lid of donateur en ingedeeld worden bij een afdeling of de Identiteitsgroep van uw keuze. Kunt u, of wenst u niet ingedeeld te worden bij een afdeling of identiteitsgroep dan bestaat de mogelijkheid om als landelijk lid of donateur te worden geregistreerd.

Sinds juni 2000 kunnen ook groepen van personen met een gemeenschappelijke militaire ervaring zich als groep bij de Bond van Wapenbroeders aansluiten. Deze groepen worden identiteitsgroepen genoemd. Elk lid van een identiteitsgroep is lid van de Bond van Wapenbroeders. De identiteitsgroepen bestaan dus naast de afdelingen.

Logos identiteitsgroepen2

De eerste identiteitsgroep die zich bij de Bond van Wapenbroeders heeft aangemeld is de Identiteitsgroep Steenrode Baretten (ISB), bestaande uit zowel actief dienende militairen als gewezen militairen die bij de Multinational Force & Observers (MFO) in de Sinaiï of in Israël hebben gediend.

De tweede identiteitsgroep is de Identiteitsgroep Vredesmachten (IVM), die medio 2001 als onderdeel van de Bond van Wapenbroeders is opgericht. Van de IVM kunnen alle overige uitgezonden (ex) militairen lid worden.

De derde identiteitsgroep is de Identiteitsgroep Nieuw Guinea (ING) voor hen die in Nieuw- Guinea hebben gediend als militair.

De vierde identiteitsgroep is die van de groep Molukkers bij de Krijgsmacht. Zij zijn oud-/ actief dienende militairen van Molukse afkomst bij de Nederlandse Krijgsmacht. Deze groep is sinds april 2018 ondergebracht bij de Bond van Wapenbroeders als Identiteitsgroep. Meer over hen is te lezen op onze website Identiteitsgroep MBK

De Bond van Wapenbroeders is vertegenwoordigd in de Vereniging Veteranen Platform, die onder andere als spreekbuis fungeert naar de Minister van Defensie.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.