Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (RCT WZ-NL)

Secretaris:

Tel:   06 10 37 98 76 
E-mail:   rctwznl@wapenbroeders.nl
Rekening:   NL28 RBRB 0938 1589 88 t.n.v. A.A. van Eldik te Weert

In het zuiden van het land werken 13 afdelingen met elkaar samen in het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland (RCT WZ-NL). 

Sinds begin 2020 is de Bondscommissie RCT WZ-NL ingesteld waarbij de samenwerking meer inzichtelijk wordt gemaakt. Meer informatie kunt u hier lezen.

2022 05 23 bestuursvergadering RCT WZ NL

 

 

Zonnige en geslaagde reünie tevens Dag der Banieren 2023

Op vrijdag 26 mei 2023 waren de eerste deelnemers aan de Dag der Banieren al vroeg gearriveerd op de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel. In het Bedrijfsrestaurant werden de bezoekers ontvangen met een koffie of thee en de bekende plak cake. Al snel werden de andere bekenden gezocht en ook gevonden. Zo ontstond er een gezellige sfeer van ‘bijkletsen’. In zijn openingstoespraak heette de voorzitter van het Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland,  dhr. Dré van de Ven, alle aanwezigen van harte welkom. 

Bestuursvergadering Regionaal Coördinatie Team Wapenbroeders Zuidelijk Nederland

Op zaterdagmiddag 28 januari 2023 had ruim op tijd zich een aantal bestuursleden van de samenwerkende afdelingen in het zuiden van het land verzameld op de nieuwe vergaderlocatie Beej Bertje in Weert. De reden was de bestuurs- tevens jaarvergadering van het Regionaal Coördinatie Team  Wapenbroeders Zuidelijk NL (RCT WZ-NL). De kascontrolecommissie bestaande uit de heren Pierre Geurten en Math Roost waren al druk bezig om de boeken van de 1e penningmeester, dhr. Atty van Eldik te controleren.

2e halfjaarlijkse PR-vergadering RCT WZ-NL

Op 25 oktober 2022 vond weer de 2e halfjaarlijkse PR-vergadering RCT WZ-NL in Nederweert plaats. De samenwerkende afdelingen wisselde met elkaar welke PR-activiteiten in 2022 waren ondernomen. Ook werden er aanbevelingen met elkaar uitgewisseld. Verder stond de vergadering vooral in het teken van “PR en Marketing voor de Bond van Wapenbroeders in de toekomst.”

Herdenking bij Abdij Lilbosch

Op zondag 25 september 2022 werd de jaarlijkse herdenking bij het Hoofdmonument nabij de Abdij Lilbosch te Echt (Pey) gehouden voor de in WO II in het gebied van de huidige  Gemeente Echt-Susteren omgekomen geallieerde vliegtuigbemanningsleden.

Op 3 september 2006 werd op initiatief van de Stichting Op Vleugels der Vrijheid het monument nabij Abdij Lilbosch onthuld. Dit monument, samen met inmiddels 6 gedenktekens op plaatsen waar de geallieerde vliegtuigen zijn neergestort, vormen een eerbetoon aan de vliegtuigbemanningsleden die in deze donkere dagen uit onze geschiedenis hun leven hebben gegeven voor het herwinnen van onze vrijheid. Sinds 2006 wordt jaarlijks, in principe op de laatste zondag van de maand september, een herdenking bij dit Hoofdmonument gehouden.

Herdenking bevrijding van Thorn

Op donderdag 22 september 2022 stond het witte stadje Thorn stil bij het feit dat het 78 jaar geleden werd bevrijd door de Belgisch-Luxemburgse Brigade Piron. De leden van deze brigade moesten een hevige strijd voeren met nogal wat verliezen alvorens de troepen van het Duitse Naziregime van destijds konden worden verdreven en uiteindelijk verslagen.

Elk jaar opnieuw wordt deze bevrijding in Thorn herdacht. De Belgische militairen van het bataljon Bevrijding/ 5 Linie uit Leopoldsburg (B), die de traditie van de Brigade Piron tot op de dag van vandaag voortzetten, worden altijd hierbij betrokken. Er zijn jaren geweest dat de afvaardiging van dit bataljon bestond uit 3 of meer pelotons, waarbij tevens het vaandel van dit bataljon met een complete vaandelwacht werd meegevoerd. En in het verre verleden kwam zelfs een groot deel van het bataljon lopend vanuit Leopoldsburg naar Thorn om daar aan deze jaarlijkse herdenking deel te nemen.

Herdenking Nationaal Indië Monument (NIM) in Roermond

De opkomst bij de 35e herdenking in Roermond was op 3 september 2022 wat kleiner dan in 2019, de laatste keer dat een grote herdenking plaatsvond. De afgelopen twee jaar was er door corona slechts een kleine herdenking in besloten kring.

Aanwezig waren, naast Minister President (MP) Rutte, vijftien Indië-veteranen, die allen in rusthuis Bronbeek zitten en ouder zijn dan 90 jaar. Tevens was majoor Kroon eregast als drager van de Militaire Willemsorde. Verder waren er naast veel Wapenbroeders, ook veel Indië- en Nieuw Guinea-veteranen alsmede veteranen uit vredesmissies. Ook de Bond van Wapenbroeders leverde weer haar bijdrage met veel banierdragers

Eerbetoon aan Jim Overklift Vaupel Kleyn voorafgaand en tijdens herdenking Nationaal Indië Monument (NIM) in Roermond

Op 4 september 2021 overleed Jim Overklift tijdens de voorbereidingen van de herdenking bij het NIM in Roermond. Voorafgaand en tijdens de herdenking dit jaar is er een eerbetoon betuigd aan Jim. In samenspraak met het bestuur van de Stichting NIM 1945 - 1962, de KOVOM en de Bond van Wapenbroeders werd in de ochtend van 3 september 2022 in besloten gezelschap stilgestaan bij het overlijden van deze unieke persoon. Op ongeveer de plaats waar hij een jaar eerder was overleden, werden bloemstukken gelegd. In aanwezigheid van nabestaanden werd door veel banierdragers van de Bond van Wapenbroeders een eregroet gebracht.

Bestuursvergadering RCT WZ-NL

Op 27 augustus 2022 vond al weer de derde bestuursvergadering RCT WZ-NL van het jaar plaats. Naast vertegenwoordigers van de samenwerkende afdelingen was ook de Algemeen Secretaris van de Bond, de heer Klaas Orsel, aanwezig.

De Vicevoorzitter Arie van der Lee leidde de vergadering op een vlotte wijze door de diverse onderwerpen heen. Hij begon met een terugblik naar het afgelopen seizoen, waarbij het Dagelijks Bestuur RCT WZ-NL niet stil heeft gezeten. Hij memoreerde onder meer:

  • de kadervorming, een succesvolle training dankzij de aanwezigheid van bestuursleden RCT WZ-NL en de medewerking van goede trainers,
  • de verbetering van de website,
  • de Bondsdag en de Dag der Banieren.
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.