Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Contributie

LedenContributie

De Bond van Wapenbroeders kent de volgende persoonlijke leden:

 • Gewone leden: militairen, gewezen militairen, oud-verzetsstrijders en opvarenden van de Koopvaardij die onder Nederlandse of geallieerde vlag in WO II ingezet zijn geweest.
 • Ereleden: de op de Algemene Ledenvergadering als zodanig benoemde personen.
 • Tot buitengewoon lid van de vereniging kunnen worden toegelaten: Personen van goed gedrag, die de doelstellingen van de vereniging aanvaarden en zijnde:
 • Echtgenoten / levenspartners van gewone- of ereleden,
 • Nagelaten betrekkingen van overleden gewone-, buitengewone- en ereleden,
 • Op voordracht van een afdeling of identiteitsgroep kunnen actief dienende en ex-militairen, niet zijnde Nederlanders die deel uitmaken of uitgemaakt hebben van:
  • De krijgsmachten van de Noord Atlantische Verdrag Organisatiebondgenoten
  • Verenigde Naties of andere vredesmissies.
 • (Ex) burgerpersoneel van Defensie.


Donateurs
Donateurs zijn natuurlijke personen dan wel rechtspersonen, die de vereniging materiële dan wel financiële steun verlenen.

Overzicht contributiebedragen per jaar (m.i.v. 15 juni 2022):

Benaming: Bedrag:
Erelid €   0,00
Nederlands lidmaatschap met blad € 30,00
Nederlands lidmaatschap zonder blad 
(alleen mogelijk voor huidige leden) 
€ 18,00   
Familielid zonder blad
(alleen mogelijk voor huidige leden)   
€ 18,00
Buitenlands lidmaatschap € 50,00
Canadalid zonder blad €   0,00
Aangesloten verenigingen € 40,00
Donateur € 30,00

Leden die gedurende het jaar lid worden: 
- bij een lidmaatschap in het eerste kwartaal van het jaar, wordt de contributie voor een heel jaar in rekening gebracht.
- per kwartaal wordt minder contributie in rekening gebracht, te weten:

 • 1e kwartaal van het jaar 100%,
 • 2e kwartaal van het jaar 75%,
 • 3e kwartaal van het jaar 50%,
 • 4e kwartaal van het jaar gratis.
Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.