Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Identiteitsgroep Steenrode Baretten

Secretaris:Logo Identiteitsgroep Steenrode Baretten

Tel: 06-59095889
E-mail: 
Rekening: NL47 RABO 0144 1173 47

Website: https://www.steenrode-baretten.nl/

Uitnodiging 20e reünie Identiteitsgroep Steenrode Baretten

Het bestuur van de Identiteitsgroep Steenrode Baretten, de landelijke vereniging voor alle (oud-) militairen die bij de Multinational Force & Observers (MFO) in de Sinaï hebben gediend, heeft het genoegen haar leden uit te nodigen voor de 20e reünie ISB.

Datum: Vrijdag 2 september 2022
Plaats:
Oranjekazerne, (Home Base Airmobile), Gebouw 52 (Fly-Inn), Clement van Maasdijklaan 5, 6816 TW Schaarsbergen.

Programma:
a. 10.00u - 10.30u : Ontvangst gasten en reünisten.
b. 10.30u : Welkomstwoord.
c. 10.40u - 12.30u : Reünie.
d. 12.30u - 13.30u : Maaltijd.
g. 13.30u - 16.00u : Voortzetting reünie.
h. 16.00u : Bar gesloten.
i. 16.00u - 16.30u : Afsluiting reünie en verlaten van de kazerne.

Tenue: Militairen DT met batons. Leden (veteranen) organisaties: Verenigingstenue met batons, DT of net burger
tenue. Overigen : DT (zie boven) of net burger tenue.

Aanmelden vóór 24 augustus 2022.  
Ik verzoek de deelnemer voor het aanmelden gebruik te maken deze link, klik hier. De gegevens op het antwoord formulier zijn noodzakelijk. Zonder aanmelding is het niet mogelijk de kazerne te betreden en deel te nemen aan de reünie.

Wij hopen u op 2 september 2022 in Schaarsbergen te mogen verwelkomen.

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e:
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.