Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Bond van Wapenbroeders

Wapenbroeders LOGOv2 200px

Algemeen Secretaris:

Tel:   06 15 35 93 96
E-mail:   info@wapenbroeders.nl
Rekening:   NL59 RABO 0356 5222 02

De Bond van Wapenbroeders is de oudste en de grootste landelijke algemene vereniging van oud-militairen en actief dienende militairen van de Nederlandse krijgsmacht, alsmede van oud-verzetslieden en opvarenden van de Koopvaardij die in de Tweede Wereldoorlog onder Nederlandse of geallieerde vlag hebben gevaren.

De Bond van Wapenbroeders is een democratische vereniging waarin de leden op de Algemene Ledenvergadering het laatste woord hebben.

U kunt zich aanmelden als lid of donateur en ingedeeld worden bij een afdeling of de Identiteitsgroep van uw keuze. Kunt u, of wenst u niet ingedeeld te worden bij een afdeling of Identiteitsgroep dan bestaat de mogelijkheid om als landelijk lid of donateur te worden geregistreerd.

Sinds juni 2000 kunnen ook groepen van personen met een gemeenschappelijke militaire ervaring zich als groep bij de Bond van Wapenbroeders aansluiten. Deze groepen worden identiteitsgroepen genoemd. Elk lid van een identiteitsgroep is lid van de Bond van Wapenbroeders. De identiteitsgroepen bestaan dus naast de afdelingen.

Vacatures Bondsblad WAPENBROEDERS

Het redactieteam van WAPENBROEDERS heeft versterking nodig. Door het stoppen van een redacteur en een tijdelijke fysieke beperking van de andere redacteur zijn er minimaal 2 vacatures van een redacteur ontstaan. De belangrijkste taken van een redacteur zijn:

  • verslaglegging (landelijke) activiteiten binnen de BvW.
  • het activeren van anderen om een artikel te schrijven.

Informatiebijeenkomst Remembrance Day 2023 op 15 april 2023

De Bondscommissie Remembrance Day organiseert sinds 1979 elk jaar in Londen voor en op Remembrance Sunday, de zondag die het dichts bij 11 november (Wapenstilstandsdag) ligt, voor Wapenbroeders en hun naasten deelname aan herdenkingen en een militair muziekfestival. De samenwerking tussen de Britse en Nederlands Krijgsmacht in het verleden en heden vormt de basis van de nauwe band die de veteranenorganisaties Royal British Legion en de Bond van Wapenbroeders met elkaar hebben.

Algemene Ledenvergadering Bond van Wapenbroeders

Op 1 juni 2023 zal in Echos Home Ermelo de jaarlijkse Algemene Ledenvergaderng plaatsvinden van de Bond van Wapenbroeders.
De aanvang is om 10.00 uur.

Bestuurders van afdelingen en identiteitsgroepen ontvangen op termijn een uitnodiging met meer informatie.

Algemene Ledenvergadering Bond van Wapenbroeders

Op 15 juni 2022 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Bond van Wapenbroeders plaats. Dit keer kwamen bestuurders uit diverse windstreken naar de Gen-maj.Kootkazerne in Stroe. Na de verwelkoming en de inleiding door de Algemeen Voorzitter Jan Verwoerd werd al snel het verslag van de vorige vergadering en het jaarverslag 2021 vastgesteld. Dit jaarverslag kunt u lezen op deze website, klik hier.

Ten aanzien van de financiën door de Algemeen Penningmeester Marianne den Dunnen werd een voorstel aangekondigd om de contributie na een jarenlange stilstand te verhogen naar € 30 per jaar. Nieuwe leden, aangemeld in het laatste kwartaal van het jaar, behoeven geen contributie te voldoen in dat kwartaal.

Voorzittersoverleg Bond van Wapenbroeders

Vroeg in de middag op 31 mei was het al vroeg druk met bestuursleden van afdelingen en identiteitsgroepen in het Echos Home Ermelo. Zij waren aanwezig voor het Voorzittersoverleg van de Bond van Wapenbroeders ter voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Bond op 15 juni a.s.  

Na de vaststelling van de agenda kwam een aantal voorstellen voor de ALV aan de orde. Vervolgens werd door de Algemeen Voorzitter Jan Verwoerd nog een groot aantal andere onderwerpen aan de orde gesteld, zoals de toekomstvisie op de organisatie van de Bond, de bestuurdersaansprakelijkheid,

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e: info@wapenbroeders.nl
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

© 2019 -   Bond van Wapenbroeders;  |  realisatie: Gendi Design i.s.m. Nojz Creatieve Communicatie   |  Alle rechten voorbehouden

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.