Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door Vfonds

s2

Bond van Wapenbroeders

Wapenbroeders LOGOv2 200px

Algemeen Secretaris:

Tel:          06-5337 2092 
E-mail:   info@wapenbroeders.nl 
Rekening:   NL59 RABO 0356 5222 02 

Naar de agenda

Naar de foto's

De Bond van Wapenbroeders is de oudste en de grootste landelijke algemene vereniging van oud-militairen en actief dienende militairen van de Nederlandse krijgsmacht, alsmede van oud-verzetslieden en opvarenden van de Koopvaardij die in de Tweede Wereldoorlog onder Nederlandse of geallieerde vlag hebben gevaren.

De Bond van Wapenbroeders is een democratische vereniging waarin de leden op de Algemene Ledenvergadering het laatste woord hebben.

U kunt zich aanmelden als lid of donateur en ingedeeld worden bij een afdeling of de Identiteitsgroep van uw keuze. Kunt u, of wenst u niet ingedeeld te worden bij een afdeling of Identiteitsgroep dan bestaat de mogelijkheid om als landelijk lid of donateur te worden geregistreerd.

Sinds juni 2000 kunnen ook groepen van personen met een gemeenschappelijke militaire ervaring zich als groep bij de Bond van Wapenbroeders aansluiten. Deze groepen worden identiteitsgroepen genoemd. Elk lid van een identiteitsgroep is lid van de Bond van Wapenbroeders. De identiteitsgroepen bestaan dus naast de afdelingen.

In Memoriam: Edwin Jacobsz, Erelid Bond van Wapenbroeders

Op 24 mei 2024 hebben wij het trieste bericht ontvangen dat dhr. Edwin Jacobsz (88) is overleden. Edwin heeft zich sinds 1998 vol energie ingezet voor de Bond van Wapenbroeders.

Zo had hij na zijn actieve dienstperiode veel initiatieven ondernomen om de Afdeling Roermond weer nieuw leven in te blazen. Aan het einde van zijn voorzitterschap in 2014 had hij een florerende afdeling achtergelaten.

Vanaf 1999 had hij de functie van voorzitter Gewest Limburg met verve vervuld. Na op de opheffing van de gewesten binnen de Bond had hij direct het RCT Limburg opgericht om de samenwerking van het merendeel van de Limburgse afdelingen te waarborgen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.