Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door Vfonds

s2

Disclaimer

Aan deze website is zorg en aandacht besteed. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat er onjuistheden in voor komen. Bond van Wapenbroeders aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade ten gevolge hiervan, dan wel ten gevolge van welke content* op deze website ook.

Het copyright van alle in deze website opgenomen content behoort toe aan Bond van Wapenbroeders, statutair gevestigd te Barendrecht, tenzij uit een expliciete bronvermelding anders blijkt. Beeldmerken en merknamen zijn de juridische eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Het is niet toegestaan content van deze website in enigerlei vorm te gebruiken voor zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden of anderszins, zonder schriftelijke toestemming vooraf van het bestuur van Bond van Wapenbroeders.

Mocht u van mening zijn dat deze website onjuistheden bevat, dan wel informatie die ten onrechte is gepubliceerd, wordt u beleefd verzocht contact op te nemen.


*) Onder 'content' wordt verstaan:

tekst, afbeeldingen, beeldmerken, downloads etc.

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.