Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Afdeling Zuid-Holland

Secretaris:

Tel: 06-82271549
E-mail:  secretaris@bvw-zh.nl
Postbus 53088 - 2505 AB  DEN HAAG

Rekening: NL86 INGB 0003 9497 67

De beste wensen voor 2023 van het bestuur van de afdeling Zuid-Holland

Op 3 januari jl. was een druk bezette Nieuwjaarsbijeenkomst samen met onze zusterverenigingen BOSS (Stoters) en OVVKNR (Natres).

De voorzitter (a.i.) van de BOSS had deze maal het voortouw met de Nieuwjaarsspeech en hierna brachten we gezamenlijk een toost uit op 2023 met de aangeboden bubbelwijn. Ook de voorzitter van de OVVKNR hield een speech en daarna veraste onze afdelingsvoorzitter (a.i.) ons 97 jarig lid Elisabeth met een oorkonde en de nieuwe Bondsjaarspeld. Ook onze afdelingspenningmeester kreeg de Bondsjaarspeld met de bijbehorend oorkonde. Wij werden heugelijk verrast met de komst van onze landelijke voorzitter en de algemeen secretaris, beide lid van onze afdeling.

Uit handen van onze landelijk voorzitter werd vervolgens nog het “Draaginsigne langdurig lidmaatschap” voor het lidmaatschap van 40 jaar uitgereikt aan ons gewaardeerde lid, veteraan S. Renon.

2023 01 01 Draaginsigne  2023 01 01 Draaginsigne 40 jaar Renon   2023 01 01 Draaginsigne 40 jaar Renon 2

(foto’s ds. A.M. Bezemer)

Van het uitreiken van de nieuwe jaarspelden gaan we op onze bijeenkomsten een traditie maken. U moet om in aanmerking te komen dan uiteraard wel aanwezig zijn op een bijeenkomst.

Mede met dank aan de vrijwilligers van het BB museum was het weer het een zeer geslaagde Nieuwjaarsborrel.


29 november 2022 waren wij bij elkaar in het BB-museum te Rijswijk.

William Roza Erelid van de Afdeling Zuid-Holland

2022 11 29 Erelid William Roza oorkonde 2022 11 29 Erelid William Roza button

Tijdens deze laatste bijeenkomst van het jaar werd William Roza benoemd tot Erelid van onze afdeling.

Het erelidmaatschap is William uitgereikt vanwege zijn langdurige inzet als voorzitter, en diverse andere functies waaronder secretaris en penningmeester, voor de afdeling Zuid-Holland en haar voorgangers.

Door de huidige voorzitter (a/i) werd William het draaginsigne behorende bij dit erelidmaatschap opgespeld.

Tevens ontving hij -na voorlezing- de bijbehoren oorkonde.

Na een luid applaus van de leden ontving William de felicitaties van het bestuur en alle aanwezigen.

Ook Lenie Saarloos werd in het zonnetje gezet. Voor haar jarenlange inzet bij de ontvangsttafel op onze Socials ontving zij naast onze dank en uit handen van de voorzitters van de BvW en OVVKNR mooie boeketten bloemen.

De laatste bijeenkomst van het jaar kende een grote opkomst en we hopen dat we dit ook volgend jaar weer terug gaan zien. Het was een leuke bijeenkomst waar we konden genieten van hapjes die ons werden aangeboden door “Het Uilennest”. In het kader van de Sinterklaas viering ontvingen alle aanwezigen speculaaspopen die wij konden aanbieden samen met onze zusterverenigingen BOSS en OVVKNR.

Kortom het was erg gezellig.


Hieronder het verdere jaarprogramma voor 2023.
Noteer onze ALV van de afdeling op 7 maart vast in uw (nieuwe) agenda.

Agenda van onze afdeling in 2023

Nieuwe datum 27 februari: Wij hebben we vernomen dat de Herdenking Commando de France aan de Wassenaarse Slag te Wassenaar dit jaar op maandag 27 februari zal plaatsvinden. Aanmelden voor het detachement (en de lunch) bij secretaris@bvw-zh.nl Nadere gegevens volgen z.s.m..

7 mrt: ALV**BvW afd.Z-H Bestuur aanwezig vanaf 10:00 uur.
Aanvang ALV** 11:00 uur. En een drankje en broodjeslunch tussen 12:00 en 13:00 uur. 
Aansluitend de Social* Aanvang 14:00 uur !

25 apr: Koningsborrel*

4 mei: (nationale) Dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte.
Aanmelden voor het detachement en de bloemlegging bij secretaris@bvw-zh.nl
Nadere gegevens volgen via uw afdelingssecretaris en het Erepeloton Waalsdorp.

LET OP! Nieuwe datum: zaterdag 7 okt: Reünie BvW afd.-ZH.  Locatie nog nader te bepalen

7 nov: Social*
  *       Locatie BB-museum. Samenkomsten met OVVKNR en BOSS. 

Inloop vanaf 13:30 uur ! Aanvang 14:00 uur !
 **       Locatie BB-museum.
***       Locatie nader te bepalen

De locatie voor onze Socials is:

Museum Bescherming Bevolking / Bunkercomplex Park Overvoorde
Van Vredenburchweg 176a 
2283 SE Rijswijk (ZH)

Meer informatie over deze locatie vindt u op: www.museumbeschermingbevolking.nl
Op de locatie kan gepind worden !!!

Verder zijn er nog de volgende mogelijkheden tot een gezellig samenzijn in onze regio. (Deze bijeenkomsten vallen niet onder de verantwoording van het bestuur van de BvW-ZH)

  • Veteranen Café ’t Plateau, Plateau 1 Spijkenisse - 2e woensdag van de maand: 14:00-17:00 uur
  • Soos in de Poentjak, Kneuterdijk 16 Den Haag - 3e donderdag van de maand: 14:00 -17:00 uur Boven Soos 17:00 - Beneden Rijsttafelen
  • Veteranen Café De Bonte Os, Voldersgracht 10 Delft - Laatste woensdag van de maand: 14:00 uu
  • Rasa Sayang, de Terp, Springersdiep 3 Capelle aan den IJssel. Bijeenkomsten 2023 op vrijdag. 24 maart, 16 juni, 22 september en de Kerstbijeenkomst vrijdag 22 december. Voor de bijeenkomst van 24 maart kunt u zich aanmelden voor 20 maart. Uw aanwezigheid in Capelle aan den IJssel graag tijdig kenbaar maken bij secretaris@stichtingveteranen.nl, Dit omdat het tijdig doorgegeven moet worden aan Rasa Sayang. 

We moeten een heel klein voorbehoud maken op het bovenstaande, immers er kan de komende weken misschien nog wel weer eens iets veranderen, maar we hebben er wel vertrouwen in dat e.e.a. door zal gaan. Mocht er onverhoopt toch nog iets wijzigen dan brengen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Uiteraard zijn alle dan geldende Covid reglementen van kracht en is deelname voor uw eigen risico. 

Hans Eijkman 45 jaar lid.

Op 17 november 2022 werden wij ontvangen bij Hans Eijkman en zijn partner Rie thuis. Rie ontving namens ons bestuur bij binnenkomst een mooi boeket. En wij werden ontvangen met koffie en er was een verrukkelijke appeltaart.

Wij (de penningmeester dhr. Van Oosten en de voorzitter a.i.) hadden ons hier uitgenodigd wegens een bijzonder omstandigheid.
Hans is namelijk al 45 jaar lid van onze bond. Hans werd tot zijn verrassing het Insigne Langdurig Lidmaatschap 45 opgespeld. Tevens ontving Hans uit handen van de voorzitter (a.i.) de bijbehorende oorkonde.

Hans en Rie verzorgen ook al vele jaren, namens de Bond van Wapenbroeders, de bloemlegging tijdens de herdenkingen op 4 mei op de Waalsdorpervlakte. Door RTL 4 is een speciale compilatie gemaakt van hen nadat Hans thuis, enige jaren geleden, is geïnterviewd door RTL 4 voor de uitzending op 4 mei.
Samen keken we naar een samenvatting van de indrukwekkende opnamen van RTL 4, waar de herdenking op 4 mei altijd wordt uitgezonden.

Na het ophalen van vele herinneringen gingen wij weer huiswaarts.

2022 11 17 Hans Eijkman 1

2022 11 17 Hans Eijkman 2

 


Op 13 oktober 2022 hielden wij na twee jaar weer een reünie. Deze keer in Vlaardingen.

Onze afdelingsleden en verdere genodigden, met hun partners zijn bij elkaar gekomen op een bijzondere plek met een bijzonder mooi uitzicht. Op deze plek in Vlaardingen stond vanaf ca.1938 tot 2018 het oude Maashotel.
In de volksmond ’t Platje genoemd naar het uitzicht-terras op het dak van een café, restaurant dat hier eerder stond. Hier werden de passagiers van vele schepen uitgezwaaid bij hun vertrek. De geschiedenis van deze historische plek gaat al terug tot ca.1827. 

Het restaurant wordt inmiddels al 40 jaar gerund door de huidige eigenaar en zijn van origine Chinese familie. Na de herinrichting van de Maasboulevard en de nieuwbouw is 2 jaar geleden dit gebouw ontstaan met ook weer een prachtig uitzicht en een mooie menukaart. 
Eerst hebben wij stilgestaan bij de ons ontvallen Wapenbroeders en zusters. En na een inleidend verhaal van de Voorzitter en van ds. MaryAn Bezemer hebben wij genoten van een aperitief, heerlijke hapjes en een gevarieerd buffet.

Het was prachtig om te zien hoe allerlei schepen voorbij kwamen en werden gemanoeuvreerd op de Nieuwe Maas / Nieuwe Waterweg. Kortom het was weer een geslaagde reünie.

2022 10 13 reünie Afd Zuid Holland 1

2022 10 13 reünie Afd Zuid Holland 2

 

 

 

 

  

 

 

In Memoriam: Irivati Siddi Roza-Knol

Op 8 oktober 2022 is Siddi ons ontvallen.

Wij kenden Siddi allemaal als vaste gastvrouw aan de ontvangst tafel bij onze socials. Als echtgenote van onze oud- afdelingsvoorzitter William Roza was zij ook zeer betrokken bij onze afdeling. Mede voor haar inzet voor de Bond van Wapenbroeders ontving zij de koninklijke onderscheiding “Lid in de orde van Oranje Nassau”

Met Siddi verliezen we een begaan lid. Wij zullen haar missen.2022 10 08 IM Irivati Siddi Roza Knol

De plechtigheid voor de crematie vond plaats op 14 oktober 2022 te Schiedam. Ons bestuur heeft met een Wapenbroeder Eregroet afscheid van Siddi genomen.

Het bestuur van de afdeling Zuid-Holland wenst de familie en nabestaanden heel veel sterkte toe.

Moge zij ruste in vrede.

Bijeenkomsten 2022:

Op 26 april jl. vond onze rijk bezochte Koningsborrel plaats.2022 04 26 ZH Koningsborrel

Met onze zusterverenigingen OVV Korps Nationale Reserve en de Bond van Oud Stoottroepers en Stoottroepers brachten wij met een traditionele Oranje Bitter een toost uit op de 55 verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander.

De volgende Social is gepland op 10 mei as.

Op 1 maart j.l. heeft onze Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden in het BB museum te Rijswijk.

We hebben momenteel nog 130 leden. Dit is een terugloop van 30 leden in het afgelopen jaar.
21 leden waren op de vergadering aanwezig.
Met goedkeuring van de vergadering kwamen de volgende wijzigingen tot stand in ons afdelingsbestuur.

-De heer Nahon is (per 2021) herbenoemd tot Sociaal bestuurslid.
-De heer Van Oosten is definitief benoemd tot penningmeester.
-De heer Roza legt na 25 jaar zijn bestuursfuncties neer.
Het bestuur bedankte William Roza d.m.v. een cadeau en zijn eega met een bos bloemen.

2022 03 01 ZH ALV 12022 03 01 ZH ALV 2

 

 

 

 

 

      

Bij gebrek aan een nieuwe kandidaat voor het voorzitterschap wordt de heer Taal, onze afdelingssecretaris, tijdelijk aangesteld als voorzitter (a.i.).
Het voorzitterschap is middels de overdracht van de Bondsbanier bekrachtigd, ook werd de voorzittershamer aan de heer Taal overhandigd.
Wij blijven zoeken naar een kandidaat die de voorzittersfunctie definitief op zich wil nemen.
Laat ons het alstublieft weten of u interesse heeft in de functie van voorzitter.

Afscheid als afdelingsvoorzitter.

Geachte leden.

In de algemene ledenvergadering van 2019 heb aangegeven dat ik nog één jaar als voorzitter door zou gaan.
Door Covid is dit inmiddels 3 jaar is geworden. Ik heb besloten om het voorzitterschap nu definitief te gaan beëindigen. De leeftijd van 80 jaar is bijna bereikt en ook de mobiliteit loopt sterk terug.
Na ruim 25 jaar een bestuursfunctie te hebben uitgeoefend heb ik moeten besluiten mij op de Algemene ledenvergadering van 1 maart jl. 2022 niet meer herkiesbaar te stellen.
Ik dank u allen voor het vertrouwen dat u in de afgelopen jaren in mij heeft gesteld.
Wie van de jongere garde wil het bestuur komen versterken?

W.A.J.K. Roza

Op 28 februari 2022 is de herdenking op de Wassenaarseslag bij het 2022 02 28 Wassenaarse slag foto Hans Taal Afd Zuid Hollandmonument voor de hier omgekomen Franse commando's bijgewoond door twee van onze bestuursleden.
Gezien de corona maatregelen naar de aanloop van de had de herdenking had ceremonie dit jaar  een besloten karakter. Na de ceremonie werden wij door de organisatoren in een strandetablissement ontvangen met een kopje koffie en goede kop erwtensoep.
Wij hopen volgend jaar weer met een voltallig detachement wapenbroeders deel te kunnen nemen aan de herdenking.

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e: info@wapenbroeders.nl
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

© 2019 -   Bond van Wapenbroeders;  |  realisatie: Gendi Design i.s.m. Nojz Creatieve Communicatie   |  Alle rechten voorbehouden

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.