Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Afdeling Zuid-Holland

Secretaris:

Tel: 06-82271549
E-mail:  
Postbus 53088 - 2505 AB  DEN HAAG

Rekening: NL86 INGB 0003 9497 67Na het zomerreces organiseren wij weer onze eerste Social. U bent van harte welkom op: dinsdag 6 september a.s.

Uiteraard ontvangen wij u weer met een gratis kopje koffie én diverse snacks worden u aangeboden door de besturen van de verenigingen.
Social inloop vanaf 13:30 uur, einde ca.16:30 uur.

De locatie voor onze socials is:

Museum Bescherming Bevolking / Bunkercomplex Park Overvoorde
Van Vredenburchweg 176a 
2283 SE Rijswijk (ZH)

Meer informatie over deze locatie vindt u op: www.museumbeschermingbevolking.nl
Op de locatie kan gepind worden !!!

Onderstaand vindt u ons resterende jaarprogramma voor 2022:

  • 13-okt Reünie BvW afd.-Zuid-Holland *
  • 01-nov Social
  • 29-nov Social

* Let op!
Onze Reünie zal dit jaar worden gehouden in Vlaardingen.
Nadere informatie hierover vindt u in de aan u gestuurde uitnodiging.
Voor vragen kunt u uiteraard contact opnemen met de secretaris van onze afdeling.

 Verder zijn er nog de volgende mogelijkheden tot een gezellig samenzijn in onze regio. (Deze bijeenkomsten vallen niet onder de verantwoording van het bestuur van de BvW-ZH)

  • Veteranen Café ’t Plateau, Plateau 1 Spijkenisse - 2e woensdag van de maand: 14:00-17:00 uur
  • Soos in de Poentjak, Kneuterdijk 16 Den Haag - 3e donderdag van de maand: 14:00 -17:00 uur Boven Soos 17:00 - Beneden Rijsttafelen
  • Veteranen Café De Bonte Os, Voldersgracht 10 Delft - Laatste woensdag van de maand: 14:00 uur
  • Rasa Sayang, de Terp, Springersdiep 3 Capelle aan den IJssel. Uw aanwezigheid in Capelle aan den IJssel graag kenbaar maken aan . Zo weet men bij restaurant Rasa Sayang op hoeveel mensen er gerekend kan worden In 2022 op vrijdag 18 feb, 22 apr, 24 jun, 19 aug, 21 okt en op 23 dec de kerstbijeenkomst: 00 uur - 16.00 uur.

We moeten een heel klein voorbehoud maken op het bovenstaande, immers er kan de komende weken misschien nog wel weer eens iets veranderen, maar we hebben er wel vertrouwen in dat e.e.a. door zal gaan. Mocht er onverhoopt toch nog iets wijzigen dan brengen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Uiteraard zijn alle dan geldende Covid reglementen van kracht en is deelname voor uw eigen risico.


2022 07 17 In Memoriam Alewijn OmmeringVeteraan Alewijn Ommering verzorgde meer dan 20 jaar de kranslegging tijdens de Dodenherdenking op 4 mei bij het Monument op de Algemene Begraafplaats te Leiderdorp. Ook dit jaar was hij nog paraat om de kranslegging op zich te nemen.

Op 18 juli ontvingen wij het droevige bericht dat onze Wapenbroeder op 94 jarige leeftijd is overleden.

Op 23 juli namen wij, op de Algemene Begraafplaats te Leiderdorp, met een Wapenbroeder Eregroet afscheid van Alewijn

Het bestuur van de Bond van Wapenbroeders, Afdeling Zuid-Holland wenst de familie en nabestaande veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Moge hij ruste in vrede.

 

2022 06 08 IM Teho MaasTheo diende als OVW-er bij 1-4 R.I “de Haagse Valken” dat is opgericht in Voorschoten op 25-09-1945.

Vrijdag 29 april waren wij nog op bezoek bij onze wapenbroeder. We werden door hem ontvangen samen met zijn dochter Hanneke. Wij hebben de 102 jarige toen in het zonnetje gezet met o.a. een speciaal gemaakt taartje. Zaterdag 30 april is zijn verjaardag in groot gezelschap uitgebreid gevierd.

Op 8 juni 2022 ontvingen wij het droevige bericht dat Theo Maas na een kort ziekbed is overleden.

Op 16 juni hebben enkele wapenbroeders van onze afdeling en een delegatie van de Delta (Valken)-Compagnie Korps Nationale Reserve- in het bijzijn van zijn familie en naasten - Theo de laatste eer bewezen en afscheid genomen.
Theo blijft in onze herinnering als de markante Wapenbroeder die tot het laatste moment betrokken bleef.
Onze gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden.
Wij wensen hen sterke met het verlies.

Moge hij ruste in vrede.

2022 06 13 IM Peter MartijnOnze Wapenbroeder Peter Martijn vertegenwoordigde jarenlang onze afdeling als Banierdrager op de bevrijding defilés in Wageningen en bij vele herdenkingen. Peter diende bij 435 Regiment van Heutsz.

Hij was bij vele bekend als de auteur van het boek over zijn diensttijd getiteld; “Van Soldaat tot Geitengeneraal”. Ook was hij lange tijd actief als tamboer bij het Reünie-orkest van het Regiment van Heutz.

Op 30 mei ontvingen wij het bericht dat Peter ziek was en één van onze bestuursleden heeft hem nog bezocht. Op 13 juni jl. ontvingen wij het droevige bericht dat onze Wapenbroeder na een kort ziekbed is overleden.

Op 16 juni hebben wij afscheid genomen en op 17 juni is Peter in besloten kring bijgezet in zijn familiegraf. 

Wij wensen zijn nabestaande sterkte met de verwerking van dit verlies.
Moge hij ruste in vrede.

 Bijeenkomsten 2022:

Op 26 april jl. vond onze rijk bezochte Koningsborrel plaats.2022 04 26 ZH Koningsborrel

Met onze zusterverenigingen OVV Korps Nationale Reserve en de Bond van Oud Stoottroepers en Stoottroepers brachten wij met een traditionele Oranje Bitter een toost uit op de 55 verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander.

De volgende Social is gepland op 10 mei as.

Op 1 maart j.l. heeft onze Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden in het BB museum te Rijswijk.

We hebben momenteel nog 130 leden. Dit is een terugloop van 30 leden in het afgelopen jaar.
21 leden waren op de vergadering aanwezig.
Met goedkeuring van de vergadering kwamen de volgende wijzigingen tot stand in ons afdelingsbestuur.

-De heer Nahon is (per 2021) herbenoemd tot Sociaal bestuurslid.
-De heer Van Oosten is definitief benoemd tot penningmeester.
-De heer Roza legt na 25 jaar zijn bestuursfuncties neer.
Het bestuur bedankte William Roza d.m.v. een cadeau en zijn eega met een bos bloemen.

2022 03 01 ZH ALV 12022 03 01 ZH ALV 2

 

 

 

 

 

 

 

     

Bij gebrek aan een nieuwe kandidaat voor het voorzitterschap wordt de heer Taal, onze afdelingssecretaris, tijdelijk aangesteld als voorzitter (a.i.).
Het voorzitterschap is middels de overdracht van de Bondsbanier bekrachtigd, ook werd de voorzittershamer aan de heer Taal overhandigd.
Wij blijven zoeken naar een kandidaat die de voorzittersfunctie definitief op zich wil nemen.
Laat ons het alstublieft weten of u interesse heeft in de functie van voorzitter.

Afscheid als afdelingsvoorzitter.

Geachte leden.

In de algemene ledenvergadering van 2019 heb aangegeven dat ik nog één jaar als voorzitter door zou gaan.
Door Covid is dit inmiddels 3 jaar is geworden. Ik heb besloten om het voorzitterschap nu definitief te gaan beëindigen. De leeftijd van 80 jaar is bijna bereikt en ook de mobiliteit loopt sterk terug.
Na ruim 25 jaar een bestuursfunctie te hebben uitgeoefend heb ik moeten besluiten mij op de Algemene ledenvergadering van 1 maart jl. 2022 niet meer herkiesbaar te stellen.
Ik dank u allen voor het vertrouwen dat u in de afgelopen jaren in mij heeft gesteld.
Wie van de jongere garde wil het bestuur komen versterken?

W.A.J.K. Roza

Op 28 februari 2022 is de herdenking op de Wassenaarseslag bij het 2022 02 28 Wassenaarse slag foto Hans Taal Afd Zuid Hollandmonument voor de hier omgekomen Franse commando's bijgewoond door twee van onze bestuursleden.
Gezien de corona maatregelen naar de aanloop van de had de herdenking had ceremonie dit jaar  een besloten karakter. Na de ceremonie werden wij door de organisatoren in een strandetablissement ontvangen met een kopje koffie en goede kop erwtensoep.
Wij hopen volgend jaar weer met een voltallig detachement wapenbroeders deel te kunnen nemen aan de herdenking.

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e:
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.