Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door Vfonds

s2

Afdeling Zuid-Holland

Secretaris:

Tel: 06-82271549
E-mail:  secretaris@bvw-zh.nl
Postbus 53088, 2505 AB  DEN HAAG

Rekening: NL89 INGB 0003 5873 21(foto: K. Turfboer)

4 mei 2024.  Bij het monument aan de Ver- Huellweg te Den Haag werden -met een delegatie van het gemeentebestuur - de ca. 165 Haagse militairen herdacht die tussen 1945 en 1962 omkwamen in voormalig Nederlands Indië en Nieuw-Guinea. Er waren diverse sprekers en er werden bloemstukken gelegd. 
Na afloop was er een samenzijn met koffie. 
Met dank aan onze afdelingsleden A.M. Niemeijer en ds. M.A. Bezemer.

(foto’s Afd. Zuid-Holland)

Ook werd op 4 mei, traditioneel, namens onze afdeling BvW Zuid-Holland de bloemlegging tijdens de (nationale) Dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte verzorgd.

5 mei Liepen de Wapenbroeders met de diverse banieren mee in het Vrijheidsdefilé te Wageningen.

10 mei 2024 was de herdenking in Den Haag aan de Kerkhoflaan op Het Haagsche Militaire Erehof voor Nederlandse militairen die sneuvelden tijdens de Slag om Den Haag op 10 mei 1940, georganiseerd door de Stichting Militaire Erehof. Hierover vindt u een artikel in ons bondsblad nummer 4 van 2023.
Kijk voor meer informatie op: www.oorlogsgravendenhaag.com/


Op 23 april 2024 was onze gezellige en goed bezochte Koningsborrel met de zusterverenigingen.

Voor aanvang van deze bijeenkomst werden wij verrast met de komst van onze algemeen voorzitter (a.i.) Klaas Orsel. Ons Social lid en zijn echtgenote hadden gezorgd voor heerlijke gebakjes bij de koffie en Klaas kwam met nog een verassing. Onze afdelingspenningmeester,- en de secretaris/ voorzitter (a.i.) kregen de Bondsmedaille opgespeld voor hun verdiensten bij de afdeling Zuid-Holland. Tevens werden met de felicitaties de oorkonden overhandigd. Verder kregen zij een mooi taartje met het BvW-logo in marsepein en voor de eega’s van de gedecoreerden waren er mooie boeketten.
Hierna volgde nog een toast met een bubbel wijn en een zeer goed verzorgde lunch.
Dit alles werd uiteraard zeer gewaardeerd.

                                                                                   (foto’s afdeling Zuid-Holland)
Uiteraard bestond de Koningsborrel deze middag uit het brengen van de toast op onze majesteit met een oranje bittertje.

Na een woord van felicitaties aan de gedecoreerden vroeg ds. Bezemer de aandacht voor de herdenkingen van 4 mei a.s.
Hierna hadden we ook nog een zeer genoeglijke bijeenkomst met een hapje en een drankje.
Kortom het was een zeer geslaagde dag.

Zie verder onze agenda hieronder.
Wij vragen uw speciale aandacht voor de komende herdenkingen in mei a.s.


Agenda 2024

10 september Social*

Zaterdag 12 oktober: Reünie BvW afd.-ZH. 

Locatie Vlaardingen. Uitnodiging volgt.

12 november Social*
  *       Locatie BB-museum. Samenkomsten met OVVKNR en BOSS. 
            Inloop vanaf 13:30 uur! Aanvang 14:00 uur!
 **       Locatie BB-museum.

De locatie voor onze Socials is:
Museum Bescherming Bevolking / Bunkercomplex Park Overvoorde
Van Vredenburchweg 176a 
2283 SE Rijswijk (ZH)

Meer informatie over deze locatie vindt u op: www.museumbeschermingbevolking.nl
Let op! Op deze locatie kan uitsluitend met pin worden betaald!!

Verder zijn er nog de volgende mogelijkheden tot een gezellig samenzijn in onze regio.
Deze bijeenkomsten vallen niet onder de verantwoording van het bestuur van de BvW-ZH)

 • Veteranen Café ’t Plateau, Plateau 1 Spijkenisse - 2e woensdag van de maand: 14:00-17:00 uur
 • Soos in de Poentjak, Kneuterdijk 16 Den Haag - 3e donderdag van de maand: 14:00 -17:00 uur Boven Soos 17:00 - Beneden Rijsttafelen
 • Veteranen Café De Bonte Os, Voldersgracht 10 Delft

Iedere laatste woensdag van de maand: 14:00 uur

 • Rasa Sayang, de Terp, Springersdiep 3 Capelle aan den IJssel. 
  Bijeenkomsten 2024.
  De data van de bijeenkomsten vallen ook dit jaar weer op een vrijdag:
  21 juni, 27 september (let op dit is dus een week later) en 20 december de Kerstbijeenkomst.
  Gelieve uw aanwezigheid in Capelle aan den IJssel graag tijdig kenbaar te maken, zodat de aantallen aanwezigen tijdig doorgegeven kunnen worden aan Rasa Sayang. Aanmelden bij secretaris@stichtingveteranen.nl

Mocht er onverhoopt toch nog iets wijzigen dan brengen wij u zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Uiteraard zijn alle dan geldende reglementen van kracht en is deelname voor uw eigen risico.


Op 5 maart was er weer een social samen met de OVVKNR.

Na het welkomstwoord werd dhr. Heidt in het zonnetje gezet.

Kees is al 30 jaar een actief lid van de Wapenbroeders. Hij bekleedde vele functies – waaronder voorzitter, secretaris en penningmeester- bij de voorlopers van onze huidige afdeling, zoals bij afdeling Den Haag en ook nu is hij nog als bestuurslid actief bij onze afdeling.

Wij hadden al een lange tijd het cijfer 30 behorende bij het altijd met trots door hem gedragen draaginsigne voor hem op de plank liggen. Tot zijn grote verassing werd Kees dit nu opgespeld door de voorzitter a.i. en hij ontving hierbij een speciaal voor deze gelegenheid gemaakte oorkonde.

Verder waren wij ook deze middag nog gezellig bijeen met een hapje en een drankje.


2024 Herdenking Wassenaarse Slag monument Commando de France 

Op 27 februari jl. was weer de herdenking op de Wassenaarseslag bij het monument voor de hier 80 jaar geleden omgekomen Franse commando's. Wij waren hier op uitnodiging van de Commando Vereniging Zuid-Holland, de Gemeente Wassenaar en de Franse ambassade. Er was een detachement van de verschillende afdelingen van de commando verenigingen en er waren vele andere genodigden. De verder druk bezette, indrukwekkende en goed georganiseerde herdenking werd bijgewoond door 10 leden van onze afdeling. We waren samen met zusterverenigingen BOSS en OVVKNR ingedeeld in een detachement met als commandant dhr. Rob Mes.

Bijzonderheid was het dat de zoon van de omgekomen capitain Charles Trepel er bij was die ons toesprak en alle aanwezigen op het eind van de herdenking persoonlijk bedankte.
Na de ceremonie en kransleggingen werden wij onder begeleiding van een, motorescorte, per bus vervoerd naar het Raadhuis van Wassenaar “De Pauw” hier werden ontvangen met een Vin d’honneur aangeboden door de Franse ambassade en een lunch die rijkelijk was voorzien van soep en diverse soorten broodjes. Met bussen werden wij weer teruggebracht naar de Wassenaarse Slag waarna we na het maken van foto’s bij het monument weer huiswaarts keerden. Complimenten voor de organisatie!

(zie voor verdere informatie: klik hier.


Herman Toetenel diende de Regiment Technische Troepen (Motortechnici)

Herman ontving recent de oorkonde behorende bij het Draaginsigne Langdurig Lidmaatschap 15 jaar. Hij was zeer betrokken bij onze afdeling, maar hij was ook elders zeer actief, zo nam hij deel aan het defilé te Wageningen en was hij ook altijd present in Roermond en bij de herdenkingen aan de Wassenaarse Slag en hij assisteerde geregeld bij uitvaarten met bondseer.

Herman was een trouw bezoeker van onze bijeenkomsten tot aan onze laatste ALV, waar hij nog de kascontrole commissie vertegenwoordigde.
Op 20 februari jl. ontvingen wij het droevige bericht dat onze Wapenbroeder, geheel onverwacht, op 77-jarige leeftijd is overleden.
Op 29 februari verzorgden wij op Eiklenburg te Rijswijk Z-H de uitvaart met Bondseer. Na het signaal Taptoe en het brengen van de eregroet hebben wij samen met de familie afscheid van hem genomen.

Het bestuur van de Bond van Wapenbroeders afdeling Zuid-Holland wenst Marijke, kinderen, klein,- en achterkleinkinderen heel veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Moge hij ruste in vrede


Op 6 februari 2024 hielden wij de ALV 2024 van de afdeling Z-H en hadden we aansluitend ook een Social in het BB museum / Complex Overvoorde te Rijswijk (ZH). 21 mensen bezochten deze ALV. Ons bestuurslid dhr. Heidt trad op als dagvoorzitter.

Na het welkomstwoord hebben wij de ons ontvallen leden herdacht met 1 minuut stilte en het noemen van de namen van hen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Het rooster van aftreden gaf dit jaar geen wijzigingen aan, maar we zijn nog steeds op zoek naar versterking van ons bestuur en/of iemand die (op termijn) de functie van voorzitter wil gaan bekleden.

Verder passeerde de gebruikelijke zaken zoals de jaarverslagen en de kascontrolecommissie de revue. Ook nam onze landelijk secretaris Klaas Orsel het word om nogmaals uit leg te geven over het rapport van de commissie toekomstvisie. 

Tijdens deze bijeenkomst werden er ook weer een aantal draaginsignes langdurig lidmaatschap (DLL) uitgereikt. Uit handen van onze voorzitter (a.i.) ontvingen Ds Bezemer en de heren Brussé, Jagga en Van Ipenburg het DLL en de bijbehorende oorkonde voor respectievelijk het 25, 15 en 5 jarig lidmaatschap.

We hebben na de vergadering gezellig bijgepraat en genoten van een kopje koffie en een drankje. Hierna volgde een eenvoudige, maar goedverzorgde broodjeslunch.

Na de lunch was er aansluitend nog een drukbezette Social samen met onze zustervereniging OVVKNR (KNatres). Al met al was het weer een zeer geslaagde dag.Nieuw-Guinea veteraan Arie Ossenman diende bij de Koninklijke Marine.
Arie was sinds de oprichting lid van de onze bond en haar voorgangers en daarnaast zeer betrokken bij de AVOM.

Op 30 januari ontvingen wij het droevige bericht dat onze Wapenbroeder, tot het laatst hoopvol en strijdbaar tegen zijn ziekte, op 87 jarige leeftijd is overleden.

7 februari waren wij met de familie samen in De Oude Hage voor de uitvaart met bondseer. Na het signaal Taptoe en het brengen van de eregroet is de baar met Arie door ons begeleid naar de rouwauto. Hier hebben wij met de familie afscheid van hem genomen.

Het bestuur van de Bond van Wapenbroeders afdeling Zuid-Holland wenst Marianne en de familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.


Op 9 januari 2024 hadden we een druk bezette Nieuwjaarsbijeenkomst samen met onze zusterverenigingen BOSS (Stootstroepen) en OVVKNR (Korps Natres).
We brachten gezamenlijk een toost uit op 2024 met de aangeboden bubbelwijn, de voorzitter van OVVKNR had deze maal het voortouw met de Nieuwjaarsspeech en ds Mary An Bezemer vertelde ons een mooi verhaal over de engel. Met dank aan ons social-lid Joop Nahon die voor de versnaperingen zorgde en de inzet van de vrijwilligers van het BB museum. Het was weer een zeer geslaagde Nieuwjaarsborrel.


Annulering lichtjes bij graven op Kerstavond 2023
Dit jaar zouden er op de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Den Haag voor het achtste jaar op rij lichtjes worden geplaatst op de graven van slachtoffers van de Eerste - of  tweede Wereldoorlog. (Zie ook het artikel hierover in het bondsblad).

Deze herdenking vindt normaal gesproken plaats in de namiddag van 24 december. In verband met de zéér slecht weersomstandigheden is de herdenking dit jaar helaas afgelast.

Stichting Herdenking Militaire Erehof 's-Gravenhage 
Vragen kunt u richten aan: militaireerehof@gmail.com
Meer informatie: www.oorlogsgravendenhaag.com


24 november 2023 was de Landelijke Bijzondere Algemene Ledenvergadering te Ermelo

Zoals o.a. uitgelegd op de BALV van onze afdeling is hier het -u toegestuurde- Rapport Toekomstvisie in stemming gebracht bij alle landelijke afdelingen.

Om kort te zijn, met een meerderheid van stemmen is dit rapport aangenomen. Alle in het rapport genoemde zaken zijn hiermee nu ook van kracht.

Naast enkele wijzigingen in het Bondsbestuur is voor u het volgende direct van belang:

 • De contributie wordt verhoogd naar € 40,-- per jaar.
 • Ons bondsblad verschijnt vanaf 2024 uitsluitend digitaal.
 • Wanneer u aangeeft dat u vier maal per jaar een geprinte versie wilt ontvangen dan betaald u hiervoor € 24,- per jaar.

Wij mogen ervan uitgaan dat dit alles ook nog uitgebreid aan bod zal komen in nummer 4 van ons blad Wapenbroeders.
Let wel, dit is dus tevens de laatste editie die u automatisch en in deze vorm thuisgestuurd krijgt van ons bondsblad.

Huidige samenstelling van ons Bondsbestuur is te vinden op: www.wapenbroeders.nl/wie-zijn-wij/bestuur 

Alle nieuwe (contributie)tarieven leest u op: www.wapenbroeders.nl/wie-zijn-wij/contributie 


Op dinsdag 7 november 2023 organiseerden wij een Bijzondere Algemene Ledenvergadering 


Bij de laatste Landelijke Algemene Ledenvergadering te Ermelo is een Commissie Toekomstvisie aangesteld. (Zie ook nr.3 van ons bondsblad). 
De aanleiding voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van onze afdeling is het onlangs verschenen Rapport Toekomstvisie van deze commissie. De inhoud van het rapport is voor alle leden van zeer groot belang.

Ons afdelingsbestuur heeft voor onze afdeling deze vergadering belegd om het stuk met onze leden te bespreken, waar nodig uitleg te geven en om de reacties van onze leden te horen. Een groot aantal leden had de moeite genomen om deze vergadering bij te wonen. De leden lieten zich goed horen met name over de financiële situatie, de contributie verhoging en de plannen met het blad en de betaling voor een geprinte versie en niet als laatste de voorgestelde afdrachten aan de afdeling. Ook de reacties die werden verkregen per email en per telefoon werden door het bestuur met de vergadering gedeeld. Na ruim de tijd genomen te hebben voor hoor en wederhoor werd de vergadering gesloten door de dagvoorzitter.

Toen was er tijd voor de uitreiking van twee Draaginsignes Langdurig Lidmaatschap (DLL) met oorkonde. Het DLL werd uitgereikt aan de heren Mourik (links) en Oudwater (rechts) voor respectievelijk 40 en 35 jaar lidmaatschap. Foto's Afd. Zuid-Holland. 

 

 

 

 

Hierna werd een tweede BALV door de dagvoorzitter geopend. De aanwezigen konden nu schriftelijk een voor of tegenstem uitbrengen op het stuk. Er is uit de aanwezigen een commissie van twee leden aangesteld om de stemmen te tellen. Met hetgeen door de leden is ingebracht en met de uitslag van deze stemming in de hand zal een afvaardiging van ons bestuur namens onze afdeling een stem uitbrengen met betrekking tot het rapport op de Landelijke BALV te Ermelo.

Laatste social van 2023

Na de vergadering genoten we nog van een goede broodjes lunch om vervolgens met onze zusterverenigingen OVVKNR (Natres) en BOSS (Stoters) nog te genieten van onze zeer druk bezette, gezellige, laatste social van dit jaar.


Op zaterdag 7 oktober 2023 hielden wij weer een reünie. 

Onze afdelingsleden, en genodigden van onze zusterverenigingen OVVKNR (Natres) en BOSS (Stoters), met hun partners zijn voor de tweede maal bij elkaar gekomen op een bijzondere plek met een bijzonder mooi uitzicht. De historie van deze locatie gaat terug tot ca.1827. Op deze plek in Vlaardingen stond vanaf ca.1938 tot 2018 het oude Maashotel.
Dit werd in de volksmond ’t Platje genoemd naar het uitzicht-terras op het dak van het café, restaurant, daar werden in het verleden de passagiers van vele schepen uitgezwaaid bij hun vertrek. Na een korte inleiding van de voorzitter a/i werd eerst stilgestaan bij de ons ontvallen Wapenbroeders en zusters. En toen was het tijd voor de uitreiking van twee Draaginsignes Langdurig Lidmaatschap (DLL) met oorkonde. Het DLL werd uitgereikt aan de heren Toetenel en Haveman voor respectievelijk 15 en 25 jaar.

Vervolgens konden we gaan genieten van de heerlijke gerechten die ons werden geserveerd door de familie Chou en hun crew. Het was ook nu weer prachtig om te zien hoe allerlei schepen voorbij kwamen en werden gemanoeuvreerd op de Nieuwe Maas / Nieuwe Waterweg. Kortom het was weer een geslaagde reünie. 

(foto dhr. A.J. Jansen)

Op 13 mei 2023 waren wij uitgenodigd door het bestuur onze zustervereniging OVV Korps Nationale Reserve afd. Z-H om samen met hen en de Bond Oud-Stoottroepers en Stoottroepers (BOSS) te genieten van een gezellig samenzijn in het BB-museum te Rijswijk. De drukbezochte bijeenkomst werd bekroond met een goed verzorgd Indonesisch-buffet dat met behulp van de vrijwilligers van het Museum werd uitgeserveerd.

Het weer werkte ook uitstekend mee, waardoor we heerlijk op het terras hebben kunnen zitten. Kortom een fantastische dag.

Met dank en complimenten aan het bestuur van OVV-KNR afd. Z-H.


(foto: ds M.A Bezemer)

4 mei 2023.  Met een delegatie van het gemeentebestuur van Den Haag werden de meer dan 161 Haagse militairen die tussen 1945 en 1962 omkwamen in voormalig Nederlands Indië en Nieuw-Guinea herdacht bij het monument aan de Ver- Huellweg te Den Haag.

Met dank aan onze afdelingsleden A. Niemeijer en ds. M.A. Bezemer.

(foto: Erepeloton Waalsdorp)

Ook werd, traditioneel, namens onze afdeling BvW Z-H de bloemlegging tijdens de (nationale) Dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte verzorgd.

10 mei 2023 was de herdenking in Den Haag aan de Kerkhoflaan op Het Haagsche Militaire Erehof voor Nederlandse militairen die sneuvelden tijdens de Slag om Den Haag op 10 mei 1940, georganiseerd door de Stichting Militaire Erehof. Hierover ook meer in de volgende Wapenbroeders.


Woensdag 15 februari 2023 waren wij met een groot aantal Wapenbroeders, familie en verdere genodigden bij ons afdelings-lid Tom Boon von Ochssée op bezoek. Tom was, tot grote schrik van ons allen, onwel geworden vlak voor één van onze socials en moest toen helaas met een ambulance worden meegenomen. Gelukkig gaat het momenteel weer redelijk goed met Tom en wij waren blij dat wij bij hem op bezoek te konden gaan.

Zijn vrouw Carmen had speciaal voor ons bezoek een zaaltje besproken. Er waren diverse drankjes en vele heerlijke hapjes en ook aan de muzikale omlijsting was gedacht. Tijdens dit bezoek kreeg Tom tot zijn grote verrassing uit handen van onze voorzitter (a.i.) de oorkonde behorende bij het “Draaginsigne Langdurig Lidmaatschap 15 jaar” uitgereikt en werd hem ook het insigne opgespeld.

We hadden voor deze bijzondere gelegenheid verder een bijpassend taartje laten maken en er waren ook bloemen voor zijn vrouw Carmen. Na een toost uitgebracht te hebben op Tom hebben we samen nog een genoeglijke middag mogen hebben.
Foto's: W. Marcus


29 november 2022 waren wij bij elkaar in het BB-museum te Rijswijk.

William Roza Erelid van de Afdeling Zuid-Holland

Tijdens deze laatste bijeenkomst van het jaar werd William Roza benoemd tot Erelid van onze afdeling.

Het erelidmaatschap is William uitgereikt vanwege zijn langdurige inzet als voorzitter, en diverse andere functies waaronder secretaris en penningmeester, voor de afdeling Zuid-Holland en haar voorgangers.

Door de huidige voorzitter (a/i) werd William het draaginsigne behorende bij dit erelidmaatschap opgespeld.

Tevens ontving hij -na voorlezing- de bijbehoren oorkonde.

Na een luid applaus van de leden ontving William de felicitaties van het bestuur en alle aanwezigen.

Ook Lenie Saarloos werd in het zonnetje gezet. Voor haar jarenlange inzet bij de ontvangsttafel op onze Socials ontving zij naast onze dank en uit handen van de voorzitters van de BvW en OVVKNR mooie boeketten bloemen.

De laatste bijeenkomst van het jaar kende een grote opkomst en we hopen dat we dit ook volgend jaar weer terug gaan zien. Het was een leuke bijeenkomst waar we konden genieten van hapjes die ons werden aangeboden door “Het Uilennest”. In het kader van de Sinterklaas viering ontvingen alle aanwezigen speculaaspopen die wij konden aanbieden samen met onze zusterverenigingen BOSS en OVVKNR.

Kortom het was erg gezellig.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.