Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door Vfonds

s2

Kerst-in 2023 van Afdeling Roermond en Venlo zeer geslaagd

Op zondagmiddag 17 december 2023 was de Kerst-in van de Wapenbroeders, Afdeling Roermond en Venlo. Zo’n 70 leden met partners waren present op de nieuwe sfeervol aangeklede locatie: Restaurant & Partycentrum “De Mert” in Swalmen. Voorzitter Martin Hasebos heette iedereen welkom; een speciaal woord van welkom ging uit naar de  erevoorzitter dhr. Edwin Jacobs, erelid Hub Aendekerk,  heer Arie van der Lee voorzitter afdeling Ospel en de heer Peter van de Berg voorzitter afdeling Weert.

Ook werden de oudste leden van de afdeling m.n. mw. Mien Bellemakers en de heer Jan van Dijck welkom geheten. Ook was er een speciaal welkomstwoord voor de nieuwe leden van de afdeling, die met name genoemd werden. Hierna werd 1 minute stilte in acht genomen voor de dit jaar overleden leden van de Bond en de slachtoffers van de gewapende conflicten in de wereld.

De voorzitter blikte terug op de hoogte punten van het afgelopen jaar o.a. de herdenking op het Oude  Kerkhof en het feest ter ere van het 40-jarig jubileum. Daarna volgde een vooruitblik naar 2024, waar weer verschillende lezingen en excursies gepland zijn .  

Vervolgens werden de Draaginsignes met oorkonde in verband met langdurig lidmaatschap uitgereikt aan de leden, die aanwezig waren:  de heer Mathieu Beeren, mevrouw Nijsten-Jongen en de heer Leo Ruijters allen 5 jaar lid; de heer Wim Köhlen 10 jaar lid; de heer Henk Keijzer en de heer Ron van Muijen 15 jaar lid en tenslotte de heer Eric Jacobsz 25 jaar lid.
Verder werden de dames Gerda Aendekerk, Annie Beeren en José Willen in het zonnetje gezet en met een doosje bonbons bedankt voor hun bijdrage aan de lezingen avonden en onze hoffotograaf Pim Ermers, die op vele evenementen aanwezig was met zijn onafscheidelijke camera,  kreeg een fles geestrijk vocht.

Aansluitend werd de wisseltrofee schieten uitgereikt aan de heer Hub Aendekerk, die deze mooie beker gedurende komend jaar op zijn schoorsteenmantel tentoon mag stellen.

Hierna startte de loten verkoop voor de tombola met 100 prijzen en 6 hoofdprijzen. Alle loten werden verkocht en iedereen had prijs. De 6 hoofdprijzen werden extra verloot.

Vóór aanvang van het buffet sprak Aalmoezenier Hub Aendekerk een korte Kerstoverdenking uit in de vorm van een gebed.

Het koud en warm buffet was perfect verzorgd; mooi opgemaakte schalen met verrassende lekkernijen en als afsluiting volgde er nog een geweldig dessertbuffet.  Tegen 18:00 uur was de Kerst-in al weer ten einde.  Voorzitter dankte iedereen voor zijn aanwezigheid en wenste namens het bestuur van de afdeling Roermond en Venlo allen fijne kerstdagen, een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2024.

Naar de foto's van dhr. Pim Ermers, serie 1: >

Naar de foto's van dhr. Pim Ermers, serie 2: >

Dit evenement werd mede mogelijk gemaakt door het V-fondslogo vfonds

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.