Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door Vfonds

s2

40-jarig jubileum op de Maas van Afdeling Roermond en Venlo

Op zondag 2 juli 2023 heeft de Afdeling Roermond en Venlo van de Bond van Wapenbroeders haar 40-jarig jubileum gevierd met een boottocht op de Maas. Ondanks de matige weersvoorspellingen vooraf konden de aanwezigen die dag genieten van een stralend zonnetje en zacht briesje. Tot vreugde van het organiserend bestuur was de opkomst hoog. Er was zelfs een lid aanwezig die in Zuid-Duitsland woont! 

Ook  waren er vertegenwoordigers van het Bondsbestuur (secretaris Klaas Orsel), van het RCT WZ-NL (plaatsvervangend voorzitter Arie van der Lee tevens voorzitter van de Afdeling Ospel) en van de Afdeling Weert (voorzitter Peter van den Berg en secretaris Peter Schreuders) aanwezig. Ook erevoorzitter Edwin Jacobsz met zijn echtgenote Suze gaven acte de présence.  

Na de afvaart rond 14.00 uur hield de voorzitter van de jubilerende afdeling, Martin Hasebos, een toespraak waarin hij alle aanwezigen van harte welkom heette en vervolgens een korte tijdschets  gaf van de afdelingsgeschiedenis. Verder gaf hij een overzicht van de vele activiteiten op lokaal niveau die de Afdeling Roermond organiseert of waar ze aan deelneemt. Klaas Orsel hield hierna een toespraak waarin hij benoemde dat de Afdeling Roermond en Venlo niet alleen één van de grootste afdelingen binnen de Bond van Wapenbroeders is, maar ook één van meest actieve. Na zijn toespraak overhandigde Klaas namens het Bondsbestuur een oorkonde en een toezegging over een financiële bijdrage ter gelegenheid van het jubileum. Namens het Dagelijks Bestuur van het RCT WZ-NL hield hierna Arie van der Lee een toespraak, waarin hij de actieve rol en betrokkenheid van de Afdeling Roermond en Venlo en haar bestuur bij verschillende activiteiten en aspecten van het RCT WZ-NL prees, zoals het excercitieteam en de vergaderingen van het RCT WZ-NL. Ook Arie gaf namens het bestuur RCT WZ-NL een oorkonde. Ten laatste sprak de voorzitter van de Afdeling Weert, Peter van den Berg, over de goede en langdurige band tussen de beide afdelingen en overhandigde een enveloppe met inhoud. De aanwezigheid en vriendelijke woorden van deze genodigden werd door het bestuur van de jubilerende afdeling (en de overige aanwezigen) zeer op prijs gesteld.

Na de toespraken konden de opvarenden genieten van het schitterende uitzicht op de oevers van de Maas en de omgeving van Roermond. Er was volop gelegenheid om bij te praten zowel binnen als achter op het dek, dit onder muzikale begeleiding van de zangeres Lilly. Zij bracht op sfeervolle wijze een aantal bekende liederen uit diverse genres ten gehore. Tenslotte werd rond 16.00 uur een zeer smakelijk warm en koud buffet geserveerd waar alle aanwezigen graag en uitgebreid gebruik van maakten, er waren er velen die teruggingen voor een 2e portie!

Uiteindelijk werd rond 18.00 uur weer in Maasbracht aangemeerd,  na een zeer gezellige en mooie tocht die door het deskundige personeel van Rederij Cascade uitstekend verzorgd was. Iedereen heeft ruime gelegenheid gehad om bij te praten met oude bekenden, kennis te maken met nog niet bekenden en tussendoor nog enkele Bondszaken te bespreken, kortom een geslaagde jubileumviering!

Deze reünie werd mede mogelijk gemaakt door het Vfonds

Naar de foto’s van dhr. Thei Willen: >

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.