Skip to main content
      

Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door Vfonds

s2

Kerstdiner bij Afd. Ospel

Op zaterdag 9 december 2023 vond het kerstdiner van Afdeling Ospel plaats in ‘De Peelboerderij’ in Ospel, dat midden in het natuurgebied Nationaal Park De Groote Peel ligt. De saamhorigheid binnen de Afdeling Ospel bleek weer groot omdat maar liefst 36  personen de moeite hadden genomen om deel te nemen aan dit gezellige, maar ook smaakvolle kerstdiner.

Voordat met het diner werd begonnen, heette de voorzitter van de Afdeling Ospel, dhr. Arie van der Lee, iedereen van harte welkom. Hij gaf aan dat de Afdeling Ospel binnen de Bond weliswaar geen grote afdeling is en de afgelopen jaren hij zich wel eens afgevraagd of de afdeling nog zelfstandig kan voortbestaan, maar met de opkomst van vandaag geven de leden duidelijk te kennen dat de afdeling als zelfstandige afdeling wil blijven doorgaan, zolang als het kan.

Een speciaal woord van welkom werd gericht aan de voorzitter en de secretaris van het RCT WZ-NL, de heren Dré van de Ven en Hans Kroes. Op een speciaal welkom werden geheten Thei Verstappen en zijn echtgenote José. Zij zijn de grote stimulatoren voor het ondersteunen van het Excercitieteam. Bijna wekelijks trainen de banierwachten bij Thei en José op hun terrein, waarna José als gastvrouw zorgt voor de koffie en wat er vaak al bij wordt geserveerd. Inmiddels prijkt er in hun speciale ruimte als waardering ook een certificaat van het RCT.

Vervolgens ging voorzitter Van der Lee kort in op de huidige gebeurtenissen in de wereld alsmede op de actuele ontwikkelingen binnen de Bond, zoals de Commissie Toekomstvisie Bond van Wapenbroeders, waarvan hij zelf deel mocht uitmaken.

Tot slot stond hij stil bij de actualiteit van de eigen Afdeling Ospel. Helaas kan een aantal taken niet meer zelf worden uitgevoerd, zoals de organisatie van de herdenking van het Brits Kerkhof, dat gelukkig is overgenomen door de "Stichting Adoptiegraven Nederweert". Wel kan de afdeling een bijdrage blijven leveren aan de jaarlijkse 4 mei herdenking van de gemeente. In het Comité 4 mei is de afdeling goed vertegenwoordigd door Sjra Peeters, die tevens commandant is bij de uitvoering van de 4 mei herdenking en bij de herdenking op het Engels kerkhof.

In het jaar 2023 is een aantal Wapenbroeders de afdeling ontvallen. Traditiegetrouw worden zij tijdens de algemene leden vergadering herdacht. In afwijking hiervan stond hij uitvoerig stil bij de onlangs overleden Wiel Mackus, gevolgd de afgelopen week door zijn vrouw Rina Mackus. Hij melde het verlies in Wiel voor de Afdeling Ospel van een steunpilaar en trouw lid en bestuurslid. Jarenlang was hij penningmeester en toen wij enkele jaren geleden het secretariaat niet meer ingevuld konden krijgen, was Wiel degene, die dat wel weer op zich wilde nemen. Ook wordt hij gemist als onze fotograaf, die ons altijd voorzag van een uitgebreide fotoreportage. Ook de maandelijkse schietavonden onder in het reisbureau Mackus waren altijd een gezellig ontmoetingspunt voor de wapenbroeders. Vervolgens complimenteerde van der Lee nogmaals de Banierwachten, die Wiel op indrukwekkende wijze hebben begeleid bij zijn uitvaart. Daarna werd een minuut stilte in acht genomen voor Wiel en Rina Mackus.

Ten slotte bedankte hij zijn medebestuursleden voor hun grote inzet voor de afdeling. Bij ieder bestuurslid benoemde hij apart voor hun grote bijdragen aan de afdeling. Ook mevr. Mia Gubbels werd in het zonnetje gezet als bijzondere steunpilaar voor de Afdeling Ospel.

Tussen de gangen door werd het kerstdiner muzikaal opgeluisterd door Mark & Wilhelmien, die voor de benodigde sfeer zorgden.

Met een kerstster als aandenken aan het diner gingen de deelnemers zeer tevreden huiswaarts.

Naar de foto’s van Thei Verstappen: >

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.