Deze reünie, onze activiteiten, worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds

s2

Vanaf februari vindt onze maandelijkse soos op de 2e dinsdag van de maand in ontmoetingscentrum De Bolder weer plaats. U bent van harte welkom in De Bolder, Groenhof 140, 1186 EX Amstelveen vanaf 19.00 uur tot 21.30 uur. Elke 2e dinsdagavond van de maand, uitgezonderd de zomermaanden juni tot en met augustus, is het fijn samen te zijn.

Op dinsdag 8 maart 2022 hield onze afdeling haar ALV over 2021. De Voorzitter heette allen welkom en de vastgestelde agenda werd gevolgd. Er werd stilgestaan bij het overlijden van Loes van Solt, Nan Verberkmoes, Fred Zweepe en Klaas Dikstaal. Alle vier personen waren ons vele jaren dierbaar en nabij.

Een woord van waardering ging verder uit naar Erik Kostense, vanwege zijn actief 40-jarig trouw lidmaatschap.

De Secretaris en de Penningmeester gaven vervolgens een toelichting op secretariële en financiële jaarverslagen, die werden goedgekeurd. Daarna werd de nieuwe kascontrolecommissie samengesteld. De heer Cor Bruijn is bereid gevonden om de secretaris functie te bemannen, heel fijn. De vergadering werd gesloten en de avond verliep verder in ontmoetende sfeer met het oog op vriendschap en gezondheid.

De soosavonden van april en mei verliepen in gemoedelijke sfeer. Persoonlijke verhalen werden gedeeld en humor wisselde zich af met een serieuze noot.

Op woensdag 4 mei was er de herdenking op de Nieuwe Ooster in Amsterdam in de ochtend.2022 05 04 Dodenherdenking Broersepark2 Afdeling Amstellandjpg De afdeling droeg bij als erewacht. Hetzelfde gebeurde die middag bij het Amstelveense herdenkingsmonument ‘Aan hen die vielen’ in het Broersepark. Wij voelen ons dankbaar met deze indrukwekkende bijdragen van veel veteranen en de kranslegging namens onze afdeling door twee echtgenoten.

Tijdens het Bevrijdingsdefilé in Wageningen op donderdag 5 mei liepen leden van afdeling Amstelland betrokken mee binnen het jaarthema ‘Vrijheid, samen maken we het verschil’.

Wij wensen ieder ontmoetende Veteranendagen in de maand juni toe!

Geniet van de zomermaanden, goede mensen.

Link naar verslag 4 mei 2022 Amstelveenweb: klik hier: >

Secretariaat Bond van Wapenbroeders
Van Hobokenhaven 63
2993 HH  Barendrecht

e:
t: 06 15 35 93 96
KvK: 40532678

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te gaan geeft u aan hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan.